Sąd Rejonowy w Zamościu

ul. Stefana Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość
Woj. Lubelskie

boi@zamosc.sr.gov.pl

(84) 631 65 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (84) 631 65 74
e-mail: boi@zamosc.sr.gov.pl
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek- Piątek: 8:00 - 15:00

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek- Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 13:30
W każdy ostatni dzień miesiąca: 9:00 - 12:00

Konto właściwe do uiszczenia opłaty sądowej, kosztów sądowych, opłat wieczystoksięgowych i grzywien:
NBP O/O Lublin
Numer rachunku - 83 1010 1339 0012 3822 3100 0000

Konto wydatków Sądu Rejonowego
NBP O/O Lublin
Numer rachunku - 36 1010 1339 0012 3822 3000 0000

Konto sum na zlecenie (zaliczek m.in. zaliczki na biegłych, tłumaczy, dot. ogłoszeń itp.):
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
Numer rachunku - 20 1130 1206 0028 9136 0520 0006

Konto właściwe do wpłaty poręczeń majątkowych, kaucji, wadium i depozytów:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
Rachunek dla wpłat w PLN - 46 1130 1017 0021 1002 6490 0004
Rachunek dla wpłat w EUR - 03 1130 1017 0021 1002 6490 0002
Rachunek dla wpłat w USD - 19 1130 1017 0021 1002 6490 0005
Rachunek dla wpłat w CHF - 30 1130 1017 0021 1002 6490 0001
Rachunek dla wpłat w GPB - 73 1130 1017 0021 1002 6490 0003

Sąd Rejonowy w Zamościu uprzejmie informuje Państwa Klientów Sądu, że grzywny orzekane z ustawy z dnia 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy należy wpłacać w Banku PKO SA w Zamościu ul. Grodzka 2:
przelewem wyłącznie na numer rachunku 46 1130 1017 0021 1002 6490 0004.
w formie wpłat gotówkowych na numer rachunku 15 1240 6957 0111 0000 0000 0951
Kasa Sądu takich wpłat nie przyjmuje.

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (wpłaty nawiązek i świadczeń pieniężnych)
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
Numer rachunku - 63 1130 1206 0028 9136 0520 0008

Przy wpłatach na konto należy w tytułach należności wpisywać:
- sygnaturę sprawy
- Imię Nazwisko
- Wydział którego dotyczy wpłata.

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Halina Smarzewska - pok. 121 (I piętro)
tel.: (84) 631 66 00
fax: (84) 631 67 57
e-mail: cywilny@zamosc.sr.gov.pl
- Sekcja Egzekucyjna
Kierownik Sekretariatu
Ewa Mazur - pok. 118 (I piętro)
tel.: (84) 631 65 97
fax: (84) 631 65 97
e-mail: cywilny@zamosc.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Jadwiga Kołcon - pok. 13 (parter)
tel.: (84) 631 65 26
fax: (84) 631 67 65
e-mail: karny@zamosc.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Anna Semczuk - pok. 206 (II piętro)
tel.: (84) 631 66 30
fax: (84) 631 67 51
e-mail: rodzinny@zamosc.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik Sekretariatu
Halina Wojtowicz - pok. 219 (II piętro)
tel.: (84) 631 66 52
fax: (84) 631 67 56
e-mail: pracy@zamosc.sr.gov.pl

V Wydział Gospodarczy
Kierownik Sekretariatu
Magdalena Magryta - pok. 228 (II piętro)
tel.: (84) 631 66 65
fax: (84) 631 67 63
e-mail: gospodarczy@zamosc.sr.gov.pl

VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Wypych - pok. 29 (parter)
tel.: (84) 631 65 00
fax: (84) 631 67 64
e-mail: wkw@zamosc.sr.gov.pl

VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń
Kierownik Sekretariatu
Bartosz Jagielski - pok. 20 (parter)
tel.: (84) 631 65 42
fax: (84) 631 67 69
e-mail: wykonawczy@zamosc.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Zamościu

Sprawuje nadzór nad

miasto: Zamość oraz gminy: Adamów, Gorzków, Izbica, Krasnobród, Łabunie, Nielisz, Radecznica, Rudnik, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec i Żółkiewka