Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim

ul. Lwowska 55, 22-600 Tomaszów Lubelski
Woj. Lubelskie

boi@tomaszowlub.sr.gov.pl

(84) 664 36 16

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30
(przerwa: 11:00 - 11:30)

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:00
(przerwa: 11:00 - 11:30)

Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 14:00
(przerwa: 11:00 - 11:30)

Konto dochodów budżetowych:
Wpłaty za wpisy, grzywny, koszty, opłaty sądowe, opłaty notarialne
Narodowy Bank Polski Odział Okręgowy w Lublinie
72 1010 1339 0108 4922 3100 0000

Konto sum na zlecenia (zaliczki):
Zaliczki na biegłego, kuratora, oględziny, badania, wizje, ogłoszenia
Narodowy Bank Polski Odział Okręgowy w Lublinie
12 1010 1339 0108 4913 9800 0000

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
Wpłaty nawiązek i świadczeń pieniężnych
Bank Gospodarstwa Krajowego Odział w Lublinie
97 1130 1206 0028 9157 1320 0001

Konta sum depozytowych:
Wpłaty poręczeń i zabezpieczeń majątkowych, kaucje, wadia, depozyty
(przed złożeniem depozytu walutowego należy skontaktować się z Księgowością tutejszego sądu pod nr tel. (84) 665 74 63)

PL Konto do wpłat w PLN (zł):
Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie
81 1130 1017 0021 1002 7390 0004

USA Konto do wpłat w USD ($):
Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie
54 1130 1017 0021 1002 7390 0005

EU Konto do wpłat w EUR (€):
Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie
38 1130 1017 0021 1002 7390 0002

CH Konto do wpłat w CHF (fr.):
Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie
65 1130 1017 0021 1002 7390 0001

UK Konto do wpłat w GBP (£):
Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie
11 1130 1017 0021 1002 7390 0003

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
- imię i nazwisko/nazwa firmy;
- sygnatura akt;
- numer karty dłużnika;
- powód wpłaty.
Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie w przekazaniu Państwa wpłaty.

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Renata Rycak - pok. 13 (parter)
tel.: (84) 665 74 89
fax: (84) 665 74 43
e-mail: cywilny@tomaszowlub.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Janina Puźniak - pok. 108 (I piętro)
tel.: (84) 665 74 55
fax: (84) 665 74 57
e-mail: karny@tomaszowlub.sr.gov.pl
- Sekcja Wykonawcza
Kierownik Sekcji
SSR Grażyna Podkowa - pok. 115 (I piętro)
tel./fax: (84) 665 74 58
e-mail: karny.sekcja@tomaszowlub.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Barbara Steczkiewicz - pok. 15 (parter)
tel.: (84) 665 74 89
fax: (84) 665 74 49
e-mail: rodzinny@tomaszowlub.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Ewa Trześniowska-Malec - pok. 3 (parter)
tel.: (84) 664 33 94
e-mail: kw@tomaszowlub.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Zamościu

Sprawuje nadzór nad

miasto: Tomaszów Lubelski oraz gminy: Bełżec, Jarczów, Komarów-Osada, Krynice, Lubycza Królewska, Łaszczów, Rachanie, Susiec, Tarnawatka, Telatyn, Tomaszów Lubelski, Tyszowce i Ulhówek