Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 94, 23-300 Janów Lubelski
Woj. Lubelskie

administracja@janowlubelski.sr.gov.pl

(15) 872 04 49, (15) 872 00 50

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:30

Przyjęcia w Sekretariatach Sądowych:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Punkt Obsługi Kasowej:
Poniedziałek: 8:00 - 17:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Wpisy sądowe, grzywny, koszty sądowe, opłaty sądowe, opłaty w księgach wieczystych
NBP O/Lublin
59 1010 1339 0013 2622 3100 0000

Zaliczki na koszty postępowania sądowego:
Narodowy Bank Polski O/O w Lublinie
96 1010 1339 0013 2613 9800 0000

Depozyty - poręczenia majątkowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
25 1130 1017 0021 1002 7890 0004 wpłaty bezgotówkowe

Bank PEKAO SA
63 1240 6957 0111 0000 0000 0863 wpłaty gotówkowe

Konto dla Ośrodków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym (FPP) i Pomocy Postpenitencjarnej (PP)
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
74 1130 1206 0028 9159 1520 0005

Numery mikrorachunków:
Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim
45101000551003005066000000

I Wydział Cywilny
18101000551003005066000001
II Wydział Karny
88101000551003005066000002
III Wydział Rodzinny
61101000551003005066000003
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
34101000551003005066000004

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Teresa Łupina - pok. 13 (I piętro)
tel/fax: (15) 872 00 50, (15) 872 04 49 w. 213
e-mail: cywilny@janowlubelski.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Wanda Zygmunt - pok. 22 (II piętro)
tel/fax: (15) 872 00 50, (15) 872 04 49 w.322
e-mail: karny@janowlubelski.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Teresa Siek - pok. 18 (II piętro)
tel/fax: (15) 872 00 50, (15) 872 04 49 w.318
e-mail: rodzinny@janowlubelski.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Danuta Wojtan - pok. 2 (parter)
tel.: (15) 872 00 50, (15) 872 04 49 w.106
e-mail: wkw@janowlubelski.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Zamościu

Sprawuje nadzór nad

gminy: Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce, Potok Wielki i Zakrzew