Sąd Rejonowy w Hrubieszowie

ul. mjr Henryka Dobrzańskiego 7, 22-500 Hrubieszów
Woj. Lubelskie

administracja@hrubieszow.sr.gov.pl

(84) 696 40 42

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

Sekretariaty Sądowe:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00 (dodatkowo dyżur od godz. 15:00 - 18:00)
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

Wpłat opłat sądowych oraz kosztów sądowych należy dokonywać na podane poniżej konto:
Grzywny, opłaty sądowe, koszty sądowe, wpisy i opłaty w księgach wieczystych
NBP O/O Lublin - 78 1010 1339 0134 4622 3100 0000

Konto sum na zlecenie (zaliczki)
Bank Gospodarstwa Krajowego - 92 1130 1206 0028 9158 8520 0006
(zaliczki na biegłego, kuratora, oględziny, badania, wizje, ogłoszenia)

Rachunki sum depozytowych (poręczeń majątkowych, zabezpieczeń majątkowych, kaucje, wadia, depozyty)
28 1130 1017 0021 1002 7690 0004
rachunek sum depozytowych (w PLN)

98 1130 1017 0021 1002 7690 0005
rachunek sum depozytowych (w USD)

82 1130 1017 0021 1002 7690 0002
rachunek sum depozytowych (w EUR)

12 1130 1017 0021 1002 7690 0001
rachunek sum depozytowych (w CHF)

55 1130 1017 0021 1002 7690 0003
rachunek sum depozytowych (w GBP)

Wpłat gotówkowych bez prowizji można dokonać w placówkach Banku PKO SA na nr:
47 1240 6957 0111 0000 0000 0957 - PLN
91 1240 6957 0787 0000 0000 0218 - USD
17 1240 6957 0978 0000 0000 0245 - EUR
28 1240 6957 0797 0000 0000 0173 - CHF
66 1240 6957 0789 0000 0000 0180 - GBP

Przy wpłatach na konto w tytułach należności należy wpisywać:
- sygnaturę sprawy oraz Wydział którego dotyczy wpłata;
- imię i nazwisko wpłacającego/nazwa firmy

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Regina Przeworska - pok. 202 (I piętro)
tel./fax: (84) 696 24 73
e-mail: cywilny@hrubieszow.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Grzeszczuk - pok. 102 (parter)
tel/fax: (84) 696 23 86, (84) 696 40 54
e-mail: karny@hrubieszow.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Ewa Kania - pok. 313 (II piętro)
tel/fax: (84) 696 20 09
e-mail: rodzinny@hrubieszow.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Eliza Mielnik - pok. 166 (parter)
tel./fax: (84) 696 32 81
e-mail: ksiegi@hrubieszow.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Zamościu

Sprawuje nadzór nad

miasto: Hrubieszów oraz gminy: Dołhobyczów, Grabowiec, Horodło, Hrubieszów, Miączyn, Mircze, Trzeszczany, Uchanie i Werbkowice