Sąd Rejonowy w Biłgoraju

ul. Tadeusza Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj
Woj. Lubelskie

administracja@bilgoraj.sr.gov.pl

(84) 685 08 00, (84) 685 09 01, (84) 685 09 02

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesata:
Poniedziałek - Piątek: 7:45 - 15:15

Czytelnia Akt:
Poniedziałek - Piątek: 7:45 - 15:15

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 14:30

Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 14:30

Wpłat za koszty, grzywny, opłaty sądowe oraz opłaty w księgach wieczystych prosimy dokonywać na podane poniżej konto:
NBP o/o Lublin
95 1010 1339 0108 9422 3100 0000

Wpłat depozytów, poręczeń, zabezpieczeń majątkowych prosimy dokonywać na podane poniżej konto:
PLN 75 1130 1017 0021 1002 7790 0004
USD 48 1130 1017 0021 1002 7790 0005
EUR 32 1130 1017 0021 1002 7790 0002
CHF 59 1130 1017 0021 1002 7790 0001
GBP 05 1130 1017 0021 1002 7790 0003

Wpłat zaliczki na biegłego prosimy dokonywać na podane poniżej konto:
NBP o/o Lublin
35 1010 1339 0108 9413 9800 0000

Dane do wpłat:
Przy wpłatach na konto należy w tytułach należności wpisywać:
- sygnaturę sprawy (numer sprawy)
- Imię Nazwisko
- Wydział którego dotyczy wpłata.

Informacja:
Wpłat można dokonywać również w kasie Sądu Rejonowego w Biłgoraju, za wyjątkiem wpłat dotyczących depozytów, poręczeń, zabezpieczeń majątkowych.

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Józefa Juda - pok. 116 (I piętro)
tel.: (84) 685 08 21, (84) 686 26 79
fax: (84) 685 08 22
e-mail: cywilny@bilgoraj.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Danuta Więcław - pok. 208 (II piętro)
tel.: (84) 685 08 29, (84) 686 18 20
fax: (84) 685 08 30
e-mail: karny@bilgoraj.sr.gov.pl

II Wydział Karny - Wykonywanie orzeczeń
tel.: (84) 685 08 41
fax: (84) 685 08 39

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Ewa Nienajadło - pok. 246 (II piętro)
tel.: (84) 685 08 42, (84) 688 07 46
fax: (84) 685 08 43
e-mail: rodzinny@bilgoraj.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Urszula Sędłak - pok. 13 (parter)
tel.: (84) 685 08 55, (84) 686 24 45
fax: (84) 685 08 56
e-mail: kw@bilgoraj.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Zamościu

Sprawuje nadzór nad

miasto: Biłgoraj oraz gmin: Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Goraj, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród, Tereszpol i Turobin