Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Jakuba Bojki 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Woj. Małopolskie

administracja@dabrowatar.sr.gov.pl

(14) 644 41 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00

Sekretariaty Wydziałów: I Wydział Cywilny, II Wydział Karny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00

Sekretariat V Wydziału Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:30

Biuro podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 14:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 14:30
ostatni roboczy dzień miesiąca: nieczynna

Rachunek dochodów budżetowych:
51 1010 1270 0027 0122 3100 0000
- opłaty sądowe, grzywny, wpisy.

Rachunek depozytów sądowych
PLN 98 1130 1017 0021 1002 9490 0004
USD 71 1130 1017 0021 1002 9490 0005
EUR 55 1130 1017 0021 1002 9490 0002
CHF 82 1130 1017 0021 1002 9490 0001
GBP 28 1130 1017 0021 1002 9490 0003
- poręczenia majątkowe.

Rachunek sum na zlecenie:
88 1010 1270 0027 0113 9800 0000
- zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłych, kuratorów, tłumaczy.

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
29 1130 1235 0031 5019 7420 0001
- nawiązki i świadczenia pieniężne.

Dokonując wpłaty na powyższe rachunki przelewem należy podać następujące dane:
- Imię i nazwisko wpłacającego,
- nazwa Sądu i Wydziału do którego jest kierowana wpłata,
- określenie strony przeciwko której wnoszony jest pozew,
- sygnatura akt, jeżeli jest nadana sprawie.

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Jolanta Micek - pok. 118
tel.: (14) 644 41 18
e-mail: cywilny@dabrowatar.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
mgr Renata Węgiel - pok. 232
tel.: (14) 644 42 32
e-mail: karny@dabrowatar.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Bożena Siepiora - pok. 110
tel.: (14) 644 41 10
e-mail: rodzinny@dabrowatar.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
mgr Teresa Szczebak - pok. 210
tel.: (14) 644 42 10
e-mail: ksiegi@dabrowatar.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Sprawuje nadzór nad

gminy: Bolesław, Dąbrowa Tarnowska, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Szczucin, Wietrzychowice i Żabno