Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie

ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa
Woj. Mazowieckie

boi_marszalkowska@warszawa.sr.gov.pl

(22) 553 90 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 8:30 - 18:00
Wtorek - Piatek: 8:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 8:30 - 18:00
Wtorek - Piatek: 8:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
ul. Marszałkowska 82, ul Czerniakowska 100, ul. Czerniakowska 100A

Poniedziałek: 8:30 - 18:00
Wtorek - Piatek: 8:30 - 15:30

Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego:
ul. Czerniakowska 100
Poniedziałek: 8:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30

Czytelnia Akt KRS:
ul. Czerniakowska 100, parter - Sala Obsługi
tel.: (22) 440 06 24, (22) 440 06 25

Poniedziałek: 8:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30

Kasa Sądu:
ul. Marszałkowska 82
Poniedziałek: 8:30 - 17:45 (z tym, że w godz. 8:30 - 11:00 czynna interwencyjnie)
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:45 (z tym, że w godz. 8.30-11.00 czynna interwencyjnie)

ul. Czerniakowska 100
Poniedziałek: 8:30 - 15:45 (wszystkie stanowiska kasowe)
Poniedziałek: 15:45 - 17:45 (jedno stanowisko kasowe)
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:45 (wszystkie stanowiska kasowe)

dochody budżetowe nr: 55 10101010 0400 3522 3100 0000
(wpisy sądowe, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, koszty sądowe, grzywny, opłaty sądowe od wniosków skłądanych w KRS, opłaty za złożenie sprawozdania finansowego)

sumy na zlecenie nr: 92 10101010 0400 3513 9800 0000
(wpisy na rzecz Rejestru Spadkowego, zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów, itp.)

Rachunki sum depozytowych BGK obowiązujące od 01.01.2015 r.:

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, czynsze, wadia):
PLN nr 18 1130 1017 0021 1002 1890 0004 (obowiązuje od 01.01.2015r.)
USD nr 88 1130 1017 0021 1002 1890 0005 (obowiązuje od 01.01.2015r.)
EUR nr 72 1130 1017 0021 1002 1890 0002 (obowiązuje od 01.01.2015r.)
CHF nr 02 1130 1017 0021 1002 1890 0001 (obowiązuje od 01.01.2015r.)
GBP nr 45 1130 1017 0021 1002 1890 0003 (obowiązuje od 01.01.2015r.)

SR dla m.st. Warszawy w Warszawie uprzejmie informuje, że zgodnie z zapisem art. 83a Ustawy o finansach publicznych, od 01.01.2015r. sumy depozytowe podlegają konsolidacji Ministra Finansów. W związku z tą zmianą wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych NIE BĘDĄ REALIZOWANE w kasie sądu.

Informacja Dotycząca Opłaty Skarbowej:

Od 1 stycznia 2010 roku w Mieście Stołecznym Warszawa funkcjonuje jeden rachunek bankowy na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej Zapłaty opłaty skarbowej z tytułu udzielonych pełnomocnictw należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu m. st. Warszawy Centrum Obsługi Podatnika:

Opłatę skarbową należy kierować na następujący rachunek:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

I Wydział Cywilny
ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa
Kierownik Sekretariatu
Edyta Cuprjak - pok.386 (III piętro)
tel.: (22) 553 93 24
fax: (22) 553 93 30

II Wydział Cywilny
ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Stolarska - pok. 406 (IV piętro)
tel.: (22) 553 94 75
fax: (22) 553 94 48

V Wydział Karny
ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa
Kierownik Sekretariatu
Kierownik Sekretariatu
Agata Wawrzonkiewicz-Nowak - pok. 438 (piętro IV)
tel.: (22) 553 96 09
fax: (22) 553 94 50

Sekretariat Sekcji Wykonawczej
Kierownik Sekretariatu Sekcji
Iwona Steć
tel.: (22) 553 91 45, (22) 553 94 42, (22) 553 96 08

Sekretariat Sekcji Postępowania Przygotowawczego
Kierownik Sekretariatu Sekcji
Aleksy Beśka
tel.: (22) 553 96 03

VI Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa
Kierownik Sekretariatu
Joanna Grotek - pok.320 (III piętro)
tel./fax: (22) 553 96 04

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa
Kierownik Sekretariatu
Kamila Bidzińska - pok. 505 (V piętro)
tel.: (22) 553 96 05
fax: (22) 553 95 14

VIII Wydział Gospodarczy
ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Kierownik Sekretariatu
Joanna Lasek - pok. 314A (III piętro)
tel.: (22) 334 15 53
fax: (22) 334 15 51

IX Wydział Gospodarczy
ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Kierownik Sekretariatu
Renata Chodzyńska - pok. 209 (II piętro)
tel.: (22) 334 17 54
fax: (22) 334 17 07

XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów
ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Kierownik Sekretariatu
Jarosław Pawlak - pok. 132 (I piętro)
tel.: (22) 334 17 34
fax: (22) 334 17 38
e-mail: xirz@warszawa.sr.gov.pl

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Michalak - pok. 148 (I piętro)
tel.: (22) 440 06 87, (22) 440 06 88, (22) 440 06 89
e-mail: boixiikrs@warszawa.sr.gov.pl

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Kierownik Sekretariatu
Anna Kowalczyk - pok. 145 (I piętro)
tel.: (22) 440 05 63, (22) 440 05 65
e-mail: boixiiikrs@warszawa.sr.gov.pl

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Kierownik Sekretariatu
Romualda Czerwińska - pok. 143 (I piętro)
tel.: (22) 440 05 60, (22) 440 05 61
e-mail: boixivkrs@warszawa.sr.gov.pl

XV Wydział Gospodarczy
ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Kierownik Sekretariatu
Patrycja Grec - pok. 344 (III piętro)
tel.: (22) 334 13 47
fax: (22) 334 17 08

XVI Wydział Gospodarczy
ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Kierownik Sekretariatu
Marta Wróbel - pok. 412 (IV piętro)
tel.: (22) 334 15 12, (22) 334 16 00
fax: (22) 334 17 19

XVII Wydział Gospodarczy
ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Kierownik Sekretariatu
Magdalena Banasik, IV piętro, pok. 439a,
tel.: (22) 334 16 66
fax: (22) 334 16 60

XVIII Wydział Gospodarczy
ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Szewczyk - pok. 246 (II piętro)
tel.: (22) 334 14 24
fax: (22) 334 17 10

XIX Wydział Gospodarczy
ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Kierownik Sekretariatu
Beata Janiak - pok. 232 (II piętro)
tel.: (22) 334 13 65

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Warszawie

Sprawuje nadzór nad

dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Ochota, Ursus i Włochy