Sąd Rejonowy w Brzesku

ul. Kościuszki 20, 32-800 Brzesko
Woj. Małopolskie

boi@brzesko.sr.gov.pl

(14) 664 61 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00

Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 14:00

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30
z tym, że w poniedziałek w godz. od 16:00 - 18:00 przyjmowanie stron odbywa się w pomieszczeniu Biura Obsługi Interesantów.

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 8:30 - 14:30

Rachunek dochodów budżetowych Sądu
(opłaty, grzywny, wpisy do ksiąg wieczystych)
25 1010 1270 0029 5822 3100 0000

Sumy na zlecenie
(m.in. zaliczki na biegłych, geodetów,
opłaty za wpis do rejestru spadkowego)
98 1130 1150 0031 5020 0120 0002

Sumy depozytowe
48 1130 1017 0021 1002 9590 0004

Rachunek wydatków bieżących Sądu
75 1010 1270 0029 5822 3000 0000

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
37 1130 1235 0031 5020 0120 0001

Numer konta Urzędu Miasta w Brzesku:
KBS O/Szczurowa Nr 72 8591 0007 0100 0902 1786 0004,
na które można uiszczać opłatę skarbową zgodnie z ustawą z dn. 16.12.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 21.12.2006r. (Dz.U. Nr 246 poz. 1804) w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz jej zwrotu.

I Wydzial Cywilny
Kierownik sekretariatu
Katarzyna Czyżycka - pok. 216
tel.: (14) 664 61 26, (14) 664 61 28
e-mail: cywilny@brzesko.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Małgorzata Wąs - pok. 107
tel.: (14) 664 61 54, (14) 664 61 52, (14) 664 61 53, (14) 664 61 45
e-mail: karny@brzesko.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny
Kierownik sekretariatu
Joanna Nosek - pok. 219
tel. (14) 664 61 31, (14) 664 61 32
e-mail: rodzinny@brzesko.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Ewa Serwatka - pok. 102
tel.: (14) 664 61 47
e-mail: kw@brzesko.sr.gov.pl
Centralna Ekspozytura KW
tel.: (14) 664 61 49

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Sprawuje nadzór nad

gminy: Borzęcin, Brzesko, Czchów, Dębno, Gnojnik, Iwkowa, Szczurowa i Zakliczyn