Sąd Rejonowy w Bochni

ul. Kościuszki 4, 32-700 Bochnia
Woj. Małopolskie

administracja@bochnia.sr.gov.pl

(14) 615 21 00

Godziny urzędowania:
Od dnia 1 czerwca 2020r. do odwołania
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 14:00
Poniedziałek w godz. 16:00 - 18:00 w Biurze Obsługi Interesanta

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 14:30
w ostatni roboczy dzień miesiąca: do godz. 12:00

Dokonując wpłaty na poniższe rachunki przelewem należy podać następujące dane:
- Imię i nazwisko wpłacającego,
- nazwa Sądu i Wydziału do którego jest kierowana wpłata,
- określenie strony przeciwko której wnoszony jest pozew,
- sygnatura akt, jeżeli jest nadana sprawie

Konto dochodów budżetowych
- opłaty sądowe, koszty postępowania, grzywny
24 1010 0055 1243 0050 9900 0000

Konto sum depozytowych
- poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, depozyty, wadia
PLN 98 1130 1017 0021 1002 9490 0004
USD 71 1130 1017 0021 1002 9490 0005
EUR 55 1130 1017 0021 1002 9490 0002
CHF 82 1130 1017 0021 1002 9490 0001
GBP 28 1130 1017 0021 1002 9490 0003

Od wpłat gotówkowych dokonywanych na konto sum depozytowych w placówkach pośrednika kasowego:
Banku Pekao SA - nr 07 1240 6957 0111 0000 0000 1095 – nie są pobierane opłaty.

Konto sum na zlecenie
- zaliczki sądowe
88 1010 1270 0027 0113 9800 0000

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
29 1130 1235 0031 5019 7420 0001

Wpłaty można dokonywać również w kasie Sądu z wyłączeniem wpłat na konta Sum depozytowych.

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Klimek - pok. 121
tel.: (14) 615 21 18
fax: (14) 615 21 10
e-mail: cywilny@bochnia.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Szewczyk - pok. 116
tel.: (14) 615 21 20, (14) 615 21 21
fax: (14) 615 21 24
e-mail: karny@bochnia.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Maria Sarlej - pok. 110
tel.: (14) 615 21 07
fax: (14) 615 21 08
e-mail: rodzinny@bochnia.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
Kierownik Sekretariatu
Monika Tyka - pok. 108
tel.: (14) 615 21 06
e-mail: sad_pracy@bochnia.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Krystyna Michałowska - pok. 14
tel.: (14) 615 21 26
e-mail: kw@bochnia.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Sprawuje nadzór nad

miasto: Bochnia oraz gmin: Bochnia, Drwinia, Lipnica Murowana, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Rzezawa, Trzciana i Żegocina