Sąd Rejonowy w Nowym Targu

ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ
Woj. Małopolskie

boi@nowytarg.sr.gov.pl

(18) 261 26 86

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (18) 261 26 86
e-mail: boi@nowytarg.sr.gov.pl
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Czytelnia Akt:
tel.: (18) 261 26 39
e-mail: czytelnia@nowytarg.sr.gov.pl
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 8:45 - 17:45
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

dochody (opłata sądowa)
NBP O/O Kraków
63 1010 1270 0020 7522 3100 0000

zaliczki/sumy na zlecenie
BGK O/Kraków
62 1130 1150 0012 1235 7720 0001

sumy depozytowe
BGK O/Kraków
36 1130 1017 0021 1001 0990 0004

Bank BGK umożliwił bezprowizyjne dokonywanie wpłat gotówkowych dotyczących sum depozytowych w oddziałach banku PEKAO SA na rachunek nr:
24 1240 6957 0111 0000 0000 1371.
Na blankiecie wpłaty - jako odbiorcę należy wpisać Bank Gospodarstwa Krajowego.

Opłaty dla Krajowej Rady Notarialnej za wpis do Rejestru Spadkowego należy wpłacać na rachunek bankowy sum na zlecenie nr
62 1130 1150 0012 1235 7720 0001

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Firfas
tel./fax: (18) 261 26 28
e-mail: wydzialcywilny@nowytarg.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Maria Haręza
tel.: (18) 263 03 25
fax: (18) 263 03 36
e-mail: wydzialkarny@nowytarg.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Maria Barnaś
tel./fax: (18) 261 26 49
e-mail: wydzialrodzinny@nowytarg.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
Kierownik Sekretariatu
Helena Tworek
tel./fax: (18) 261 26 23
e-mail: wydzialpracy@nowytarg.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Marzena Znaniec
tel./fax: (18) 261 26 52
e-mail: wydzialksiagwieczystych@nowytarg.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Sprawuje nadzór nad

miasto: Nowy Targ oraz gminy: Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Rabka-Zdrój, Spytkowice, Szaflary i Szczawnica