Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

ul. Juliana Smolika 1, 33-300 Nowy Sącz
Woj. Małopolskie

boi@nowysacz.sr.gov.pl

(18) 448 52 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:15

Sekretariaty Wydziałów: I Cywilnego, II Karnego, III Rodzinnego i Nieletnich, IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V Gospodarczego, VI Ksiąg Wieczystych oraz Sekretariat Sekcji ds. Wykonania Orzeczeń:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

Biuro Podawcze VI Wydziału Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00 (od 15.00 do 18.00 dyżur pełni Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych - pok. 010)
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Sekretariaty Wydziałów Zamiejscowych w Muszynie:
VII Cywilnego, VIII Karnego, IX Rodzinnego i Nieletnich, X Ksiąg Wieczystych:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (V Wydział Gospodarczy) oraz ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (VI Wydział Ksiąg Wieczystych i X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie):
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Czytelnia Akt Ksiąg Wieczystych VI Wydziału Ksiąg Wieczystych i X Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie:
Poniedziałek: 12:00 - 15:00
Wtorek - Piątek: 9:00 - 12:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 8:00 - 14:30, 15:00 - 17:30
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:30
W każdy ostatni roboczy dzień miesiąca kasy czynne są w godzinach: 8:00 - 11:30
Kasy Sądu są nieczynne w każdy ostatni dzień roboczy roku kalendarzowego

dochody (opłata sądowa, koszty sądowe i grzywny)
BANK NBP O/O Kraków
Nr 15 1010 1270 0030 2722 3100 0000

sumy depozytowe (depozyty, poręczenia majątkowe)
BANK Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Nr 04 1130 1017 0021 1002 9290 0004

sumy na zlecenie (zaliczki sądowe, opłaty dla KRN za wpis do Rejestru Spadkowego)
BANK Gospodarstwa Krajowego
Nr 88 1130 1235 0031 5013 4920 0003

opłaty od pełnomocnictw sądowych
BANK ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz
Nr 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531 - bez dodatkowych opłat

fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej
BANK Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie
Nr 61 1130 1235 0031 5013 4920 0004

Numery kont bankowych V Wydział Gospodarczy:
dochody (opłata sądowa, koszty sądowe i grzywny)
BANK NBP O/O Kraków
Nr 15 1010 1270 0030 2722 31 00 0000

sumy depozytowe (depozyty, poręczenia majątkowe)
BANK Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Nr 04 1130 1017 0021 1002 9290 0004

sumy na zlecenie (zaliczki sądowe)
BANK Gospodarstwa Krajowego
Nr 88 1130 1235 0031 5013 4920 0003

W przypadku rozliczeń transgranicznych do numerów kont należy dopisać symbol PL oraz właściwy dla danego banku kod SWIFT, tj.:
PL (numer wybranego konta)
Kod SWIFT Narodowego Banku Polskiego: NBPLPLPW
Kod SWIFT Banku Gospodarstwa Krajowego: GOSKPLPW

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Krystyna Wójcik - pok. 210
tel.: (18) 531 72 25
fax: (18) 531 72 40
e-mail: wydzialcywilny@nowysacz.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Janina Deker - pok. 110
tel.: (18) 531 72 55
fax: (18) 531 72 63
e-mail: wydzialkarny@nowysacz.sr.gov.pl

Sekcja ds. Wykonania Orzeczeń
Kierownik Sekretariatu
Marcin Górnicki - pok. 146
tel.: (18) 531 72 65
fax: (18) 531 72 85
e-mail: sekcjakarna@nowysacz.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Celina Leśniak - pok. 031
tel.: (18) 531 72 95
e-mail: wydzialrodzinny@nowysacz.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Spolecznych
Kierownik Sekretariatu
Maria Koszyk - pok. 247
tel.: (18) 531 73 10
fax: (18) 531 73 12
e-mail: wydzialpracy@nowysacz.sr.gov.pl

V Wydział Gospodarczy
Kierownik Sekretariatu
Maria Listwan - pok. 229
tel.: (18) 531 73 25
fax: (18) 531 73 35
e-mail: wydzialgospodarczy@nowysacz.sr.gov.pl
- Sekretariat Spraw Upadłościowych i Naprawczych - pok. 225
tel.: (18) 53 17 329
e-mail: upadlosci@nowysacz.sr.gov.pl
- Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, Punkt przyjmowania ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego - pok. 225
tel.: 18 53 17 330

VI Wydział Ksiag Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Maria Stopka - pok. 021
(18) 531 73 45
e-mail: wydzialksiagwieczystych@nowysacz.sr.gov.pl

VII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Muszynie
ul. Kity 18
Kierownik Sekretariatu
Dorota Rzeźnik - pok. 30
tel.: (18) 531 71 11
e-mail: wydzialcywilnymuszyna@nowysacz.sr.gov.pl

VIII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Muszynie
ul. Kity 18a
Kierownik Sekretariatu
Monika Pogwizd - pok. 108
tel.: (18) 531 71 21
fax: (18) 531 71 29
e-mail: wydzialkarnymuszyna@nowysacz.sr.gov.pl

IX Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Muszynie
ul. Kity 18
Kierownik Sekretariatu
Aneta Różana - pok. 25
tel.: (18) 531 71 31
e-mail: wydzialrodzinnymuszyna@nowysacz.sr.gov.pl

X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie
ul. Kity 18
Kierownik Sekretariatu
Ewa Byrczak - pok. 3
tel.: (18) 531 71 41
e-mail: wydzialkwmuszyna@nowysacz.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Sprawuje nadzór nad

miasto: Nowy Sącz oraz gminy: Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Kamionka Wielka, Korzenna, Krynica-Zdrój, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój, Podegrodzie, Rytro i Stary Sącz