Sąd Rejonowy w Limanowej

ul. Józefa Marka 19, 34-600 Limanowa
Woj. Małopolskie

boi@limanowa.sr.gov.pl

(18) 330 05 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 7:45 - 17:45
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:15
(przerwa: 11:00 - 11:15)

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 7:45 - 15:15

Konta bankowe:
Dochody budżetowe:
NBP O/O Kraków:
94 1010 0055 1383 0041 3200 0001 - I Wydział Cywilny
67 1010 0055 1383 0041 3200 0002 - II Wydział Karny
40 1010 0055 1383 0041 3200 0003 - III Wydział Rodzinny i Nieletnich
83 1010 0055 1383 0041 3200 0005 - V Wydział Ksiąg Wieczystych
56 1010 0055 1383 0041 3200 0006 - VI Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej
78 1010 1270 0020 2022 3100 0000 - dla wpłat nie związanych z Wydziałami
Uwaga !!!
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać sygnaturę sprawy, a w przypadku jej braku dane wpłacającego (imię, nazwisko, adres) oraz przedmiot sprawy (np. spadek po Janie Kowalskim).

Sumy na zlecenia - Zaliczki sądowe:
(wpłaty na opinię biegłego, dojazdu świadków, ekspertyzy i inne koszty postępowania sadowego pokrywane przez strony)
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie
69 1130 1235 0031 5013 9420 0003
Uwaga !!!
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału, sygnaturę akt i dane wpłacającego (imię, nazwisko, adres)

Sumy depozytowe:
(poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, grzywny na Fundusz Pracy, wadia)
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie
51 1130 1017 0021 1002 9390 0004 - rachunek sum depozytowych PLN
24 1130 1017 0021 1002 9390 0005 - rachunek sum depozytowych USD
08 1130 1017 0021 1002 9390 0002 - rachunek sum depozytowych EURO
80 1130 1017 0021 1002 6390 0001 - rachunek sum depozytowych CHF
78 1130 1017 0021 1002 9390 0003 - rachunek sum depozytowych GBP
Uwaga !!!
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału, sygnaturę akt i dane wpłacającego (imię, nazwisko, adres)

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
(świadczenia pieniężne)
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie
42 1130 1235 0031 5013 9420 0004 - rachunek FPPoPP
Uwaga !!!
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału, sygnaturę akt i dane wpłacającego (imię, nazwisko, adres)

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Stanisława Piechura
tel.: (18) 330 05 80, (18) 330 05 81, (18) 330 05 11
e-mail: wydzialcywilny@limanowa.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Malinowska
tel.: (18) 330 05 80, (18) 330 05 81, (18) 330 05 20
fax: (18) 330 05 21
e-mail: wydzialkarny@limanowa.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Krystyna Szewczyk
tel.: (18) 330 05 80, (18) 330 05 81, (18) 33 00 531
e-mail: wydzialrodzinny@limanowa.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Renata Wojtas
tel.: (18) 330 05 41, (18) 330 05 43
e-mail: nkw@limanowa.sr.gov.pl

VI Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych
Mszana Dolna, ul. Fabryczna 6
Kierownik Sekretariatu
Barbara Rosiek
tel.: (18) 531 75 80, (18) 531 75 81
e-mail: nkwmszana@limanowa.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Sprawuje nadzór nad

miasta: Limanowa i Mszana Dolna oraz gminy: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Słopnice i Tymbark