Sąd Rejonowy w Gorlicach

ul. Biecka 5, 38-300 Gorlice
Woj. Małopolskie

kierownikadministracyjny@gorlice.sr.gov.pl

(12) 286 32 83

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (18) 355 11 22
e-mail: boi@gorlice.sr.gov.pl
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00
(przerwa: 11:30 - 11:45)

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:00
w ostatni dzień roboczy miesiąca: 7:30 - 14:00

Infolinia:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 16:00

Konta bankowe:
DOCHODY (opłata sądowa)
NBP O/O Kraków
Nr 13 1010 1270 0023 2322 3100 0000

ZALICZKI/SUMY NA ZLECENIE
BGK Oddział Kraków
Nr 98 1130 1150 0031 5020 9820 0002
SUMY DEPOZYTOWE w PLN (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)
BGK Oddział Kraków
Nr 45 1130 1017 0021 1002 9790 0004

SUMY DEPOZYTOWE w USD (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)
BGK Oddział Kraków
Nr 18 1130 1017 0021 1002 9790 0005

SUMY DEPOZYTOWE w EUR (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)
BGK Oddział Kraków
Nr 02 1130 1017 0021 1002 9790 0002

SUMY DEPOZYTOWE w CHF (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)
BGK Oddział Kraków
Nr 29 1130 1017 0021 1002 9790 0001

SUMY DEPOZYTOWE w GBP (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)
BGK Oddział Kraków
Nr 72 1130 1017 0021 1002 9790 0003

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej– Fundusz Sprawiedliwości
BGK Oddział Kraków
Nr 37 1130 1235 0031 5020 9820 0001

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Halina Zabierowska
tel.: (18) 355 11 30
e-mail: wydzialcywilny@gorlice.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Zofia Berkowicz
tel.: (18) 355 11 35
e-mail: wydzialkarny@gorlice.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Halina Przybylska
tel.: (18) 355 11 27
fax: (18) 355 11 00 w. 276
e-mail: wydzialrodzinny@gorlice.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
mgr Małgorzata Komborska
tel.: (18) 355 11 11
e-mail: ksiegiwieczyste@gorlice.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Sprawuje nadzór nad

miasto: Gorlice i Grybów oraz gminy: Biecz, Bobowa, Gorlice, Grybów, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa i Uście Gorlickie