Sąd Rejonowy w Wieliczce

ul. Janińska 25, 32-020 Wieliczka
Woj. Małopolskie

informacja@wieliczka.sr.gov.pl

(12) 347 30 10

Godziny urzędowania:
brak danych

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (12) 347 30 10
e-mail: informacja@wieliczka.sr.gov.pl
Poniedziałek: 8:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 11:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
tel.: (12) 347 30 02
Poniedziałek: 8:00 - 18:00 (przerwa: 12:00 - 12:15)
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00 (przerwa: 10:45 - 11:00)
Każdy ostatni roboczy dzień miesiąca kasa czynna do godz. 13:00

Dochody Budżetowe (grzywny, koszty, opłaty sądowe)
NBP O/Kraków - 27 1010 1270 0032 7422 3100 0000

Sumy Depozytowe (poręczenia majątkowe, depozyty)
Bank BGK - 68 1130 1017 0021 1001 2090 0004
(Bank BGK umożliwił bezprowizyjne dokonywanie wpłat w Banku Pekao SA w Wieliczce ul. W. Sikorskiego 8 na numer rachunku 90 1240 6957 0111 0000 0000 0959)

Sumy na zlecenie (zaliczki na biegłego, kuratora, mediatora)
NBP O/Kraków - 64 1010 1270 0032 7413 9800 0000

Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej (zasądzone świadczenia i nawiązki na rzecz tego funduszu)
Bank BGK – 18 1130 1150 0012 1248 3520 0001

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Agata Gdowik
tel.: (12) 347 30 12

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Żółkiewicz
tel.: (12) 347 30 37

III Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Stroma 12, 32-020 Wieliczka
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Stopa
tel./fax: 12 347 30 30
e-mail: sekretariat3kw@wieliczka.sr.gov.pl

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Plac Kościuszki 2, 32-020 Wieliczka
Kierownik Sekretariatu
Paulina Serafin
tel.: (12) 347 30 61
fax: (12) 347 30 69

V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Skawinie
ul. Mickiewicza 21, 32-050 Skawina
Kierownik Sekretariatu
Jolanta Tondyra
tel./fax: (12) 276 57 80
e-mail: sekretariat5kw@wieliczka.sr.gov.pl

VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach
ul. Zamkowa 5, 32-005 Niepołomice
Kierownik Sekretariatu
Stanisława Franas
tel./fax: (12) 281 19 30
e-mail: sekretariat7kw@wieliczka.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Krakowie

Sprawuje nadzór nad

gminy: Biskupice, Kłaj, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne i Wieliczka