Sąd Rejonowy w Wadowicach

ul. Żwirki i Wigury 9, 34-100 Wadowice
Woj. Małopolskie

administracja@wadowice.sr.gov.pl

801 800 122

Godziny urzędowania:
brak danych

Biuro Obsługi Interesantów:
e-mail: boi@wadowice.sr.gov.pl
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Telefoniczne Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: 801 800 122 - dla telefonów stacjonarnych
tel.: (12) 286 32 83 - dla telefonów stacjonarnych i komórkowych
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 16:00

Czytelnia Akt:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00
(ostatnie akta wydawane są do godz. 14:30)

Konta bankowe:
Dochody budżetowe:
43 1010 1270 0002 7322 3100 0000
NBP oddział Kraków (np.opłaty od wniosków, pozwów; grzywny, kary)

Sumy depozytowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego
(np. poręczenia majątkowe, kaucje, depozyty, ceny nabycia nieruchomości)
Sumy depozytowe w PLN - 64 1130 1017 0021 1000 5890 0004
Sumy depozytowe w USD - 37 1130 1017 0021 1000 5890 0005
Sumy depozytowe w EUR - 21 1130 1017 0021 1000 5890 0002
Sumy depozytowe w CHF - 48 1130 1017 0021 1000 5890 0001
Sumy depozytowe w GBP - 91 1130 1017 0021 1000 5890 0003

Od 1 stycznia 2015 r. wpłaty i wypłaty sum depozytowych NIE BĘDĄ REALIZOWANE w kasie sądu, a jedynie poprzez rachunki bankowe.

Sumy na zlecenie:
Narodowy Bank Polski Oddział w Krakowie
80 1010 1270 0002 7313 9800 0000
(np. zaliczki na opinię biegłego, kuratorów, komisje, ogłoszenia w prasie)

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
Bank Gospodarstwa Krajowego
98 1130 1091 0003 9093 8020 0001
(np. nawiązki, świadczenia pieniężne)

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Kinga Dobrowolska
tel.: (33) 875 70 13
fax: (33) 875 70 10
e-mail: w1.cywilny@wadowice.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Kinga Torbus
tel.: (33) 875 70 20
fax: (33) 875 70 22
e-mail: w2.karny@wadowice.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Hanna Gruca
tel./fax: (33) 875 70 30
e-mail: w3.rodzinny@wadowice.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach
Kierownik Sekretariatu
Urszula Góra
tel.: (33) 875 70 50
fax: (33) 875 70 54
e-mail: w5.kw@wadowice.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Krakowie

Sprawuje nadzór nad

gminy: Andrychów, Brzeźnica, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Spytkowice, Stryszów, Tomice, Wadowice i Wieprz