Sąd Rejonowy w Oświęcimiu

ul. Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim
Woj. Małopolskie

boi@oswiecim.sr.gov.pl

(12) 286 32 83

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Interesanta:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Sekretariaty Sądu:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:00

Sekretariat V Wydziału Ksiąg Wieczystych:
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Sekretariat VI Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kętach:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00
Ostatniego dnia miesiąca: 8:00 - 11:00

- Opłaty, koszty, grzywny:
07 1010 1270 0060 3122 3100 0000

- Sumy depozytowe w złotych (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)
61 1130 1017 0021 1000 6090 0004

- Sumy na zlecenie w złotych (zaliczki na: biegłych sądowych, kuratorów i tłumaczy przysięgłych, rejestr spadkowy)
44 1010 1270 0060 3113 9800 0000

- Rachunek Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej
53 1130 1091 0003 9094 1020 0001

W przypadku wpłat dokonywanych przelewem niezbędne jest podanie w tytule płatności dokładnej sygnatury sprawy.

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Wioletta Komarzewska - pok. 210 (I piętro)
tel./fax: (33) 847 55 24
e-mail: cywilny@oswiecim.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Jolanta Wojtaszczyk - pok. 108 (parter)
tel./fax: (33) 847 55 10
e-mail: karny@oswiecim.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. W. Jagiełły 31, 32-600 Oświęcim
Kierownik sekretariatu
Bożena Świst - pok. 304 (II piętro)
tel./fax: (33) 876 38 64
e-mail: rodzinny@oswiecim.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Żaneta Galas - pok. 102 (parter)
tel./fax: (33) 847 55 04
e-mail: kw@oswiecim.sr.gov.pl

VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystychw Kętach
ul. Rynek 20, 32-650 Kęty
Kierownik sekretariatu
Ewa Węglarz - pok. 14 (I piętro)
tel.: (33) 845 23 37
fax: (33) 472 46 93
e-mail: kw.kety@oswiecim.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Krakowie

Sprawuje nadzór nad

miasto: Oświęcim oraz gminy: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Osiek, Oświęcim, Polanka Wielka, Przeciszów i Zator