Sąd Rejonowy w Olkuszu

ul. Kazimierza Wielkiego 45, 32-300 Olkusz
Woj. Małopolskie

boi@olkusz.sr.gov.pl

(32) 626 11 55

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Interesantów:
tel.: 32 626 11 55
e-mail: boi@olkusz.sr.gov.pl
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:00

Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 8:00 - 17:30
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:15

Sekretariaty Sądu: I Wydział Cywilny, II Wydział Karny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:00

Sekretariat V Wydziału Ksiąg Wieczystych:
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Dyżurujący kuratorzy Kuratorskiej Służby Sądowej:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:30
ostatniego dnia miesiąca w godz.: 8:00 - 13:00

NBP o/o Kraków
Opłaty, koszty, grzywny:
94 1010 1270 0007 6522 3100 0000

Sumy Depozytowe (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, ceny nabycia nieruchomości)
PLN 27 1130 1017 0021 1001 1590 0004
USD 97 1130 1017 0021 1001 1590 0005
EUR 81 1130 1017 0021 1001 1590 0002
CHF 11 1130 1017 0021 1001 1590 0001
GBP 54 1130 1017 0021 1001 1590 0003

Sumy na zlecenie (zaliczki na biegłych sądowych)
34 1010 1270 0007 6513 9800 0000

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
(nawiązki zasądzone przez Sąd Rejonowy w Olkuszu)
29 1130 1150 0012 1247 6320 0001

W przypadku wpłat dokonywanych przelewem niezbędne jest podanie w
tytule płatności dokładnej sygnatury sprawy.

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Jolanta Kozioł
tel.: (32) 626 11 32
fax: (32) 626 11 68

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Zofia Januszek
tel.: (32) 626 11 23
fax: (32) 626 11 67

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Wioletta Gęgotek
tel.: (32) 626 11 15
fax: (32) 626 11 64

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Dorota Mosurek
tel.: (32) 626 11 02
fax: (32) 626 11 62

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Krakowie

Sprawuje nadzór nad

miasto: Bukowno oraz gminy: Bolesław, Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom