Sąd Rejonowy w Myślenicach

ul. Józefa Piłsudskiego 7, 32-400 Myślenice
Woj. Małopolskie

informacja@myslenice.sr.gov.pl

(12) 373 51 20

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:15 - 15:15 (dodatkowo dyżury do godz. 18:00)
Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (12) 619 50 86, (12) 619 57 70
e-mail: informacja@myslenice.sr.gov.pl
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

Czytelnia Akt:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

Dziennik Podawczy:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:30
(przerwa: 11:00 - 11.15 oraz 13:15 - 13:30)
w ostatni dzień roboczy miesiąca kasa czynna do godz. 11:30

NBP Oddział w Krakowie
Dochody budżetowe (opłaty np.: koszty, grzywny, opłaty wieczystoksięgowe)
45 1010 1270 0030 1422 3100 0000

NBP Oddział w Krakowie
Sumy na zlecenie (m.in. zaliczki na: biegłych sądowych, kuratorów i tłumaczy
przysięgłych, opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego)
33 1010 1270 0030 1413 9801 0000

BGK Oddział Kraków
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (nawiązki
zasądzone przez Sąd Okręgowy w Krakowie)
48 1130 1150 0012 1247 1820 0001

BGK Oddział Kraków
Sumy Depozytowe w PLN (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)
30 1130 1017 0021 1001 1390 0004

BGK Oddział Kraków
Sumy Depozytowe w USD (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)
03 1130 1017 0021 1001 1390 0005

BGK Oddział Kraków
Sumy Depozytowe w EUR (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)
84 1130 1017 0021 1001 1390 0002

BGK Oddział Kraków
Sumy Depozytowe w CHF (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)
14 1130 1017 0021 1001 1390 0001

BGK Oddział Kraków
Sumy Depozytowe w GBP (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)
57 1130 1017 0021 1001 1390 0003

Kody do przelewów zagranicznych:
IBAN - PL
BIC (SWIFT) - NBPLPLPW - dla banku NBP
BIC (SWIFT) - GOSKPLPW -dla banku BGK

Zgodnie z zapisem art. 83a Ustawy z 21 czerwca 2013 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 t.j. z późn. zm.), od 01.01.2015 r. sumy depozytowe podlegają konsolidacji Ministra Finansów.
W związku z tą zmianą wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych nie będą realizowane w kasie sądu.

Wpłaty gotówkowe można dokonywać w placówkach pośrednika kasowego Banku Pekao S.A. na niżej podane rachunki:
Sumy depozytowe w PLN
37 1240 6957 0111 0000 0000 0943

Sumy depozytowe w USD
27 1240 6957 0787 0000 0000 0206

Sumy depozytowe w EUR
50 1240 6957 0978 0000 0000 0233

Sumy depozytowe w CHL
88 1240 6957 0797 0000 0000 0160

Sumy depozytowe w GBP
02 1240 6957 0789 0000 0000 0168

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Barbara Węgrzyn
tel.: (12) 373 51 40
fax: (12)373 51 45
e-mail: kier.sek.1.cywilnego@myslenice.sr.gov.pl

Wydział II Karny
Kierownik Sekretariatu
Paweł Sikora
tel.: (12) 373 51 50
fax: (12) 373 51 52
e-mail: kier.sek.2.karnego@myslenice.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Bogumiła Nowak
tel.: (12) 373 51 60
fax: (12) 373 51 60
e-mail: kier.sek.3.rodz.i.niel@myslenice.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Helena Sajur-Oramus
tel.: (12) 373 51 73, (12) 373 51 70
e-mail: ksiegiwieczyste@myslenice.sr.gov.pl

V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Rynek 22a, 32-410 Dobczyce
Kierownik Sekretariatu
Krystyna Matoga
tel.: (12) 271 16 47
fax: (12) 271 16 47
e-mail: wkwdobczyce@myslenice.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Krakowie

Sprawuje nadzór nad

gminy: Dobczyce, Gdów, Lubień, Myślenice, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Sułkowice, Tokarnia i Wiśniowa