Sąd Rejonowy w Miechowie

ul. plac Kościuszki 3a, 32-200 Miechów
Woj. Małopolskie

boi@miechow.sr.gov.pl

(41) 382 50 68

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Biuro Obsługi Interesantów
tel.: (12) 619 50 86, (12) 619 57 70,
e-mail: boi@miechow.sr.gov.pl
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:30

Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00 (akta będą udostępniane w Sekretariatach Wydziałów, ostatnia osoba przyjmowana jest do godziny 17:30)
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00 (z zastrzeżeniem, że ostatnie akta udostępniane są uprawnionym do godziny 14:30)

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek- Piątek: 7:30 - 15:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 14:30
(przerwa: 11:00 - 11.15 oraz 13:15 - 13:30)
W ostatni dzień roboczy miesiąca do godz. 13:00

Dochody budżetowe
NBP Oddział w Krakowie
45 1010 1270 0030 1422 3100 0000
(opłaty np.: koszty, grzywny)

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
BGK Oddział Kraków
48 1130 1150 0012 1247 1820 0001
(nawiązki, świadczenia pieniężne zasądzone przez Sąd)

Sumy Depozytowe w PLN
BGK Oddział Kraków
30 1130 1017 0021 1001 1390 0004
(poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)

Sumy Depozytowe w USD
BGK Oddział Kraków
03 1130 1017 0021 1001 1390 0005
(poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)

Sumy Depozytowe w EUR
BGK Oddział Kraków
84 1130 1017 0021 1001 1390 0002
(poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)

Sumy Depozytowe w CHF
BGK Oddział Kraków
14 1130 1017 0021 1001 1390 0001
(poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)

Sumy Depozytowe w GBP
BGK Oddział Kraków
57 1130 1017 0021 1001 1390 0003
(poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)

Sumy na zlecenie
NBP Oddział w Krakowie
33 1010 1270 0030 1413 9801 0000
(m. in. zaliczki na: biegłych sądowych, kuratorów i tłumaczy przysięgłych, opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego)

Od 1 lipca 2015 r. wpłaty i wypłaty sum depozytowych NIE BĘDĄ REALIZOWANE w kasie sądu, a jedynie poprzez rachunki bankowe.

UWAGA!
W przypadku wpłat dokonywanych przelewem, niezbędne jest podanie
w tytule płatności dokładnej sygnatury sprawy.

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Wątor - pok. 17 (I piętro)
tel./fax: (41) 382 50 30
e-mail: cywilny@miechow.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Edyta Kasprzyk - pok. 1 (parter)
tel.: (41) 382 50 60
fax: (41) 383 18 71
e-mail: karny@miechow.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Agata Szafirska - pok. 14 (I piętro)
tel.: (41) 382 50 40
fax: (41) 383 18 40
e-mail: rodzinny@miechow.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Joanna Wołowiec - pok. 34 (parter)
tel./fax: (41) 382 50 70
e-mail: wkwmiechow@miechow.sr.gov.pl

V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą
w Słomnikach

ul. Jana Pawła II 5, 32-090 Słomniki
Kierownik Sekretariatu
Barbara Jurga
tel.: (12) 347 32 21
fax: (12) 347 32 20
e-mail: wkwslomniki@miechow.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Krakowie

Sprawuje nadzór nad

gminy: Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów i Słomniki