Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków
Woj. Małopolskie

oa_srodmiescie@krakow.so.gov.pl

(12) 619 50 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
Poniedziałki dyżur do godz. 18:00

Sekretariaty:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Biuro Obsługi Interesantów:
Pawilon K - I piętro - K-118
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Czytelnia Akt:
pokój E-217, pawilon E (II piętro)
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00
Po wcześniejszej telefonicznej lub osobistej rezerwacji w sekretariacie danego Wydziału.

Dziennik Podawczy
Pawilon E, poziom 0
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Dziennik Podawczy Wydziału VII Gospodarczego Rejestru Zastawów
Pawilon K, poziom 1 pokój K-118
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Dziennik Podawczy w Wydziałach XI i XII Gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego
Wydział XI (pawilon K, poziom 2, pokój K-206)
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Wydział XII (pawilon K, poziom 2, pokój K-213c)
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
pawilon K, poziom 1, pok. K-118
Poniedziałek: 8:00 - 15:00 (przerwy w godzinach: 12:30 - 12:45 oraz 14:15 - 14:30) **
Wtorek: 8:00 - 15:00 (przerwy w godzinach: 12:30 - 12:45 oraz 14:15 - 14:30) **
Środa: 8:00 - 15:00 (przerwy w godzinach: 12:30 - 12:45 oraz 14:15 - 14:30) **
Czwartek: 10:30 - 18:00 (przerwy w godzinach: 14:15 - 14:30 oraz 16:15 - 16:30) *
Piątek: 8:00 - 15:00 (przerwy w godzinach: 12:30 - 12:45 oraz 14:15 - 14:30) **

* w czwartek w godz. 8:00 - 10:30 możliwość zakupu znaku opłaty sądowej w kasach pozostałych sądów
** w poniedziałek, wtorek, środę oraz piątek w godz. 15:00 - 18:00 obsługa w zakresie e-znaków w kasach pozostałych sądów.

W ostatnim dniu każdego miesiąca kasa Sądu będzie czynna do godziny 13:30.

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Krakowie:
- Rachunek dochodów budżetowych:
38 1010 1270 0030 7222 3100 0000
(wpisy sądowe, koszty sądowe, opłaty kancelaryjne, grzywny)

- Rachunek wydatków budżetowych:
88 1010 1270 0030 7222 3000 0000

- Rachunek sum na zlecenie:
26 1010 1270 0030 7213 9801 0000
(zaliczki wnoszone na poczet wynagrodzenia: biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, kuratorów, mediatorów oraz opłaty dla KRN za wpis do Rejestru Spadkowego)

Kwota 5 zł wpłacana w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku tytułem opłaty za zamieszczenie informacji w Krajowym Rejestrze Notarialnym wina zostać wpłacona na rachunek sum na zlecenie 26 1010 1270 0030 7213 9801 0000, a nie na rachunek dochodów budżetowych gdyż powoduje to konieczność przeksięgowywania, co przedłuża postępowanie w sprawach.

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Kraków
- Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
(nawiązki i świadczenia pieniężne)
93 1130 1150 0012 1246 8820 0001

Kody do przelewów zagranicznych:
IBAN: PL
BIC (SWIFT): NBPLPLPW dla banku NBP
BIC (SWIFT): GOSKPLPW dla banku BGK
BIC (SWIFT): BPHKPLPK dla banku BPH

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Kraków
Rachunki sum depozytowych (wadia, poręczenia majątkowe)
PLN - 80 1130 1017 0021 1001 1290 0004
USD - 53 1130 1017 0021 1001 1290 0005
EUR - 37 1130 1017 0021 1001 1290 0002
CHF - 64 1130 1017 0021 1001 1290 0001
GBP - 10 1130 1017 0021 1001 1290 0003

ZASTĘPCZA OBSŁUGA KASOWA
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 września 2014r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014, p.1626) Minister Finansów otworzył w Banku Gospodarstwa Krajowego rachunki depozytowe Ministra Finansów, na które od dnia 1 stycznia 2015r. będą wpłacane depozyty sądowe. ZASTĘPCZA OBSŁUGA KASOWA
W związku z tą zmianą od dnia 1 stycznia 2015r. wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych nie będą realizowane w kasach Sądu.

Sumy depozytowe w PLN
89 1240 6957 0111 0000 0000 0977

Sumy depozytowe w USD
63 1240 6957 0787 0000 0000 0237

Sumy depozytowe w EUR
86 1240 6957 0978 0000 0000 0264

I Wydział Cywilny
ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
Kierownik Sekretariatu
Iwona Pawlicka - pok. B-123
e-mail: w1c@krakow-sr.sr.gov.pl
tel.: (12) 619 56 22

II Wydział Karny
ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
Kierownik Sekretariatu
Renata Bielak - pok. L-224
e-mail: w2k@krakow-sr.sr.gov.pl
tel.: (12) 349 20 03
fax: (12) 619 50 41

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
Kierownik Sekretariatu
Ewa Rojek - pok. B-19
e-mail: w3r@krakow-sr.sr.gov.pl
tel.: (12) 619 63 20

IV Wydział Gospodarczy
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
Kierownik Sekretariatu
Marek Szczecina - pok. 813a
e-mail: w4g@krakow-sr.sr.gov.pl
tel.: (12) 617 03 15

V Wydział Gospodarczy
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
Kierownik Sekretariatu
Renata Pabis - pok. 918
e-mail: w5g@krakow-sr.sr.gov.pl
tel. (12) 617 03 85

VI Wydział Cywilny
ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
Kierownik Sekretariatu
Ewa Wójcik-Żurek - pok. B-016
e-mail: w6c@krakow-sr.sr.gov.pl
tel.: (12) 619 56 28

VII Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Sułecka - pok. 602
e-mail: w7g@krakow-sr.sr.gov.pl
tel.: (12) 617 03 30, (12) 617 03 32
fax: (12) 617 03 37

VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
Kierownik Sekretariatu
Ewa Dudzik-Dutka - pok. B-6
e-mail: w8g@krakow-sr.sr.gov.pl
tel.: (12) 619 52 08

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
Kierownik Sekretariatu
Miranda Marek - pok. K-139
e-mail: w11krs@krakow-sr.sr.gov.pl
tel./fax: (12) 619 52 36

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
Kierownik sekretariatu
Jolanta Chmielowiec - pok. K-129
e-mail: w12krs@krakow-sr.sr.gov.pl
tel.: (12) 619 59 98
fax: (12) 619 52 23

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Krakowie

Sprawuje nadzór nad

dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście oraz gmin: Iwanowice, Michałowice, Skała i Sułoszowa