Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
Woj. Małopolskie

kontakt@krakow-podgorze.sr.gov.pl

(12) 619 50 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:45 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:30

Kasa Sądu:
Od dnia 1 czerwca 2020r. kasa przyjmuje wpłaty:
Środa: 10:30 - 18:00 (przerwa 13:00 - 13:15 i 16:15 - 16:30)*
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek i Piątek: 8:00 - 15:00 (przerwa: 10:30 - 10:45 i 13:00 - 13:15)**
W ostatni dzień roboczy miesiąca w godz. 8:00 - 13:30 (przerwa: 10:30 - 10:45)

*w środę w godz. 8:00-10:30 możliwość zakupu znaków opłaty sądowej w kasach pozostałych sądów.
** w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 15:00 - 18:00 obsługa w zakresie e-znaków w kasach pozostałych sądów.

Rachunek dochodów budżetowych:
30 1010 1270 0030 6922 3100 0000 - NBP O/O Kraków, ul. Basztowa 20
- opłaty sądowe, grzywny, wpisy, opłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych,

Rachunek sum na zlecenie od 5-11-2015r.:
74 1130 1150 0012 1248 1920 0007 - BGK O/O Kraków, ul. Pilotów 2
- m.in. zaliczki na: biegłych sądowych, kuratorów i tłumaczy przysięgłych

Rachunki depozytów sądowych od 01-01-2015r.:
21 1130 1017 0021 1001 1990 0004 - Bank Gospodarstwa Krajowego /wpłaty w PLN

91 1130 1017 0021 1001 1990 0005 - Bank Gospodarstwa Krajowego /wpłaty w USD

75 1130 1017 0021 1001 1990 0002 - Bank Gospodarstwa Krajowego /wpłaty w EUR

05 1130 1017 0021 1001 1990 0001 - Bank Gospodarstwa Krajowego /wpłaty w CHF

48 1130 1017 0021 1001 1990 0003 - Bank Gospodarstwa Krajowego /wpłaty w GBP
- wadia, zabezpieczenia, poręczenia majątkowe,

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej:
42 1130 1150 0012 1248 1920 0001 - BGK Oddział Kraków
- nawiązki zasądzone przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie.

Kody do przelewów zagranicznych:
IBAN-PL
BIC (SWIFT) - NBPLPLPW - dla banku NBP
BIC (SWIFT) - GOSKPLPW - dla banku BGK
BIC (SWIFT) - BPHKPLPK - dla banku BPH

Dokonując wpłaty na powyższe rachunki przelewem należy podać następujące dane:
- Imię i nazwisko wpłacającego,
- Nazwa Sądu i Wydziału,
- Dokładną sygnaturę sprawy.

Wpłaty można dokonywać również w kasie Sądu.

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Katarzyna Ćwik - pok. D38 (pawilon D , poziom 0)
tel./fax: (12) 619 54 21


II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Żaneta Idzik - pok. L417 (pawilon L , poziom 4)
tel.: (12) 347 15 00, (12) 347 15 11, (12) 347 15 12, (12) 347 15 13
fax: (12) 347 15 10


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu:
Halina Kupiec
tel.: (12) 619 54 60
fax: (12) 619 50 36

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu:
Edyta Motylewicz
tel.: (12) 619 51 56
fax: (12) 619 51 56

VIII Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Wioletta Sowula
tel./fax: (12) 389 16 50,
tel.: (12) 347 22 90
e-mail: skala@krakow-podgorze.sr.gov.pl

XII Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Alicja Górecka - pok. D35 (pawilon D , poziom 0)
tel.: (12) 619 54 23
fax: (12) 619 54 23

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Krakowie

Sprawuje nadzór nad

dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Podgórze