Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie

ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
Woj. Małopolskie

kontakt@krakow-nowahuta.sr.gov.pl

(12) 286 32 83

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Biuro Obsługi Interesanta:
tel.: (12) 286 32 83

Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Punkty Informacyjne:
Poniedziałek: 7:45 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:30

Dziennik Podawczy
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Akta można przeglądać wyłącznie w czytelni - pokój E-217, pawilon E (piętro II), po wcześniejszej telefonicznej lub osobistej rezerwacji w sekretariacie danego Wydziału.

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 10:30 - 18:00 (przerwa 14:00 - 14:15 i 16:15 - 16:30)*
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00 (przerwa: 11:45 - 12:00 i 14:00 - 14:15)**
w ostatni dzień roboczy miesiąca w godz. 8:00 - 13:30 (przerwa: 11:45 - 12:00)

*w poniedziałek w godz. 8:00-10:30 możliwość zakupu znaku opłaty sądowej w kasach pozostałych sądów.
** od wtorku do piątku w godz. 15:00-18:00 obsługa w zakresie e-znaków w kasach pozostałych sądów.

Rachunek dochodów budżetowych - Narodowy Bank Polski O/O Kraków, ul. Basztowa 20
konto dochodów budżetowych PLN (opłaty, koszty, grzywny):
60 1010 1270 0030 5622 3100 0000

Rachunek sum na zlecenie - Bank Gospodarstwa Krajowego BGK
konto sum na zlecenie (zaliczki na: biegłych sądowych, kuratorów, tłumaczy przysięgłych, opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego):
90 1130 1150 0012 1247 7620 0007

Rachunki sum depozytowych - Bank Gospodarstwa Krajowego BGK
konto sum depozytowych w walucie PLN (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia, wpłaty na Fundusz Pracy):
74 1130 1017 0021 1001 1690 0004

konto sum depozytowych w walucie obcej - USD:
47 1130 1017 0021 1001 1690 0005

konto sum depozytowych w walucie obcej - EUR:
31 1130 1017 0021 1001 1690 0002

konto sum depozytowych w walucie obcej - CHF:
58 1130 1017 0021 1001 1690 0001

konto sum depozytowych w walucie obcej - GBP:
04 1130 1017 0021 1001 1690 0003

Rachunek FPPoPP - Bank Gospodarstwa Krajowego BGK
konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej, na który należy wpłacać nawiązki i świadczenia pieniężne - PLN:
58 1130 1150 0012 1247 7620 0001

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Jędrychowska
fax: (12) 619 55 20
e-mail: icywilny@krakow-nowahuta.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Agnieszka Słowik-Podobińska
e-mail: iikarny@krakow-nowahuta.sr.gov.pl

II Wydział Karny Sekcja Wykonania Orzeczeń
Kierownik Sekretariatu
mgr Sabina Mucha
tel.: (12) 619 64 74
e-mail: swo@krakow-nowahuta.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
mgr Agnieszka Marcińczyk
e-mail: iiirodzinny@krakow-nowahuta.sr.gov.pl
fax: (12) 619 55 64

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik sekretariatu
Katarzyna Zymon
ivpracy@krakow-nowahuta.sr.gov.pl

V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach
Kierownik sekretariatu
mgr inż. Ewa Kwarcińska
ul. Kosynierów 28, 32-100 Proszowice
tel. 12 386-10-30
e-mail: kontakt@krakow-nowahuta.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Krakowie

Sprawuje nadzór nad

dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Nowa Huta oraz gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Koszyce, Nowe Brzesko, Pałecznica, Proszowice i Radziemice