Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie

ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
Woj. Małopolskie

sad@krakow-krowodrza.sr.gov.pl

(12) 619 50 86

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:30

Godziny urzędowania Sekretariatów:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Dziennik Podawczy:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek-Piątek: 8:00 - 15:00

Biuro Obsługi Interesanta:
tel.: (12) 619 50 86, (12) 619 57 70

Poniedziałek: 7:45 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:30

Czytelnia akt:
Poniedziałek - Piątek: 12:30 - 14:30

Poniedziałki, Czwartki - I Wydział Cywilny,
Wtorki, Piątki – II Wydział Karny,
Środy - III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Kasa Sądu:
pawilon E, poziom 1

Poniedziałek: 8:00 - 15:00 (przerwy w godzinach: 11:15 - 11:30 oraz 13:30 - 13:45) **
Wtorek 10:30 - 18:00 (przerwy w godzinach: 13:30 - 13:45 oraz 16:15 - 16:30) *
Środa: 8:00 - 15:00 (przerwy w godzinach: 11:15 - 11:30 oraz 13:30 - 13:45) **
Czwartek: 8:00 - 15:00 (przerwy w godzinach: 11:15 - 11:30 oraz 13:30 - 13:45) **
Piątek: 8:00 - 15:00 (przerwy w godzinach: 11:15 - 11:30 oraz 13:30 - 13:45) **

* we wtorek w godz. 8:00 - 10:30 możliwość zakupu znaku opłaty sądowej w kasach pozostałych sądów
** w poniedziałek oraz od środy do piątku w godz. 15:00 - 18:00 obsługa w zakresie e-znaków w kasach pozostałych sądów.

W ostatnim dniu każdego miesiąca kasa Sądu będzie czynna do godziny 13.30.

Dokonując wpłaty na poniższe rachunki przelewem należy podać następujące dane:
- imię i nazwisko wpłacającego,
- nazwa Wydziału,
- dokładną sygnaturę sprawy,
- w przypadku płatności do Krajowej Rady Notarialnej, w tytule płatności wpisać "opłata do KRN za wpis do Rejestru Spadkowego" i wskazać sygnaturę akt

NBP O/O Kraków, ul. Basztowa 20

Dochody budżetowe - opłaty za wniosek/pozew, grzywny, mandaty, koszty sądowe:
23 1010 1270 0030 3022 3100 0000 Code BIC/SWIFT: NBPLPLPW
IBAN -> tworzy się poprzez dodanie PL przed numerem rachunku, tj. PL23101012700030302231000000
BGK Oddział Kraków

Sumy na zlecenie tzw. „zaliczki” (wpłata na wynagrodzenie biegłego, tłumacza, kuratora, opłata dla KRN za wpis do Rejestru Spadkowego):
83 1130 1150 0012 1248 0620 0002
Code BIC/SWIFT: GOSKPLPW
IBAN -> tworzy się poprzez dodanie PL przed numerem rachunku, tj. PL83113011500012124806200002
BGK Oddział Kraków

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (FPPoPP):
13 1130 1150 0012 1248 0620 0001 Code BIC/SWIFT: GOSKPLPW
IBAN -> tworzy się poprzez dodanie PL przed numerem rachunku, tj. PL13113011500012124806200001
BGK Oddział Kraków

Sumy Depozytowe w PLN (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia):
71 1130 1017 0021 1001 1890 0004 Code BIC/SWIFT: GOSKPLPW
IBAN -> tworzy się poprzez dodanie PL przed numerem rachunku, tj. PL71113010170021100118900004
BGK Oddział Kraków

Sumy Depozytowe w USD - dolar amerykański (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia):
44 1130 1017 0021 1001 1890 0005 Code BIC/SWIFT: GOSKPLPW
IBAN -> tworzy się poprzez dodanie PL przed numerem rachunku, tj. PL44113010170021100118900005
BGK Oddział Kraków

Sumy Depozytowe w EUR - euro (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia):
28 1130 1017 0021 1001 1890 0002 Code BIC/SWIFT: GOSKPLPW
IBAN -> tworzy się poprzez dodanie PL przed numerem rachunku, tj. PL28113010170021100118900002
BGK Oddział Kraków

Sumy Depozytowe w CHF - frank szwajcarski (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia):
55 1130 1017 0021 1001 1890 0001 Code BIC/SWIFT: GOSKPLPW
IBAN -> tworzy się poprzez dodanie PL przed numerem rachunku, tj. PL55113010170021100118900001
BGK Oddział Kraków

Sumy Depozytowe w GBP - funt szterling (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia):
98 1130 1017 0021 1001 1890 0003 Code BIC/SWIFT: GOSKPLPW
IBAN -> tworzy się poprzez dodanie PL przed numerem rachunku, tj. PL98113010170021100118900003

ZASTĘPCZA OBSŁUGA KASOWA
W związku z tą zmianą od dnia 1 stycznia 2015 r. wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych nie są realizowane w kasach Sądu.

Wpłaty gotówkowej można dokonywać w placówkach pośrednika kasowego, którym jest obecnie Bank PeKaO S.A. na niżej podane rachunki wirtyualne:

Sumy depozytowe w PLN: 59 1240 6957 0111 0000 0000 1129
Sumy depozytowe w USD: 47 1240 6957 0787 0000 0000 0331
Sumy depozytowe w EUR: 43 1240 6957 0978 0000 0000 0359
Sumy depozytowe w CHF: 65 1240 6957 0797 0000 0000 0283
Sumy depozytowe w GBP: 33 1240 6957 0789 0000 0000 0289

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Barbara Szafirowska - pok. D-132
tel.: (12) 619 53 17
fax: (12) 619 59 43

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
p.o. Marta Kołacz - pok. L-422
tel.: (12) 347 14 01
fax: (12) 347 14 09
E-mail: wydzial.2karny@krakow-krowodrza.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Ewa Tałach - pok. E 306
tel.: (12) 619 50 31, (12) 347 35 73
fax: (12) 619 50 31

VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach
ul. plac Kulczyckiego 1, 32-065 Krzeszowice
Kierownik Sekretariatu
Beata Miłek - pok. 6
tel./fax: (12) 347 39 80, (12) 282 22 33

VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czernichowie
ul. Sportowa 10, 32-070 Czernichów
Kierownik Sekretariatu
Stanisława Grzęda - pok. 2 (I piętro)
tel./fax: (12) 347 38 16, (12) 256 24 16

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Krakowie

Sprawuje nadzór nad

dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Krowodrza oraz gmin: Czernichów, Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki