Sąd Rejonowy w Chrzanowie

al. Henryka 23, 32-500 Chrzanów
Woj. Małopolskie

boi@chrzanow.sr.gov.pl

(32) 649 40 68

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesanta:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:30

Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 8:00 - 17:30
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:30

Dziennik Podawczy:
Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:30

Sekretariaty: I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego. III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. IV Wydziału Pracy:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Sekretariat Sekcji Wykonania Orzeczeń:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

Sekretariat V Wydziału Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek – Piątek: 8:00 - 14:00

Konto dochodów budżetowych
(opłaty sądowe, grzywny, wpisy, opłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych)
NBP o/o Kraków
70 1010 1270 0029 8722 3100 0000

Konto dla sum depozytowych
(wadia, zabezpieczenia, poręczenia majątkowe)
BGK
77 1130 1017 0021 1001 1490 0004 – PLN
50 1130 1017 0021 1001 1490 0005 – USD
34 1130 1017 0021 1001 1490 0002 – EUR
61 1130 1017 0021 1001 1490 0001 – CHF
07 1130 1017 0021 1001 1490 0003 - GBP

Konto dla sum na zlecenia / zaliczek
(zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłych, kuratorów, tłumaczy)
NBP o/o Kraków.
10 1010 1270 0029 8713 9800 0000

Konto dla Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
(nawiązki)
24 1130 1150 0012 1247 3420 0001

I Wydział Cywilny
ul. Sądowa 7, 32-500 Chrzanów
Kierownik Sekretariatu
Zofia Ortyl
tel.: (32) 649 40 80
fax: (32) 649 40 81
e-mail: cywilny@chrzanow.sr.gov.pl

II Wydział Karny
al. Henryka 23, 32-500 Chrzanów
Kierownik Sekretariatu
Danuta Liszka
tel.: (32) 649 40 20
fax: (32) 649 40 21
e-mail: karny@chrzanow.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
al. Henryka 23, 32-500 Chrzanów
Kierownik Sekretariatu
Anna Frosik
tel.: (32) 649 40 30
fax: (32) 649 40 31
e-mail: rodzinny@chrzanow.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
ul. Grunwaldzka 6, 32-500 Chrzanów
Kierownik Sekretariatu
Beata Wiecheć
tel.: (32) 626 13 40
fax: (32) 626 13 41
e-mail: pracy@chrzanow.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Sądowa 7, 32-500 Chrzanów
Kierownik Sekretariatu
Dorota Siedlecka
tel.: (32) 649 40 50
fax: (32) 649 40 51
e-mail: ksiegi_wieczyste@chrzanow.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Krakowie

Sprawuje nadzór nad

gminy: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia