Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa
Woj. Mazowieckie

kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

(22) 417 72 72

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

Biuro Obsługi Interesantów:
- Sala Obsługi Interesantów (stanowiska obsługi bezpośredniej) wraz z informacją telefoniczną
- Czytelnia Akt
- Biuro Podawcze
- Sekretariat Rzecznika Prasowego

Poniedziałek: 8:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 8:30 - 17:30
Wtorek - Piątek: 8.30 – 15:30
przerwa (codziennie): 12:20 - 12:40

Dochody budżetowe (opłaty sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych oraz zaliczki na OZSS-dawniej RODK):
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie
30 1010 1010 0073 7322 3100 0000
*kod BIC: NBPLPLPW

Od dnia 9 lipca 2020 roku na terenie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie możliwe jest dokonywanie bezgotówkowych opłat sądowych w zakresie dochodów budżetowych (nr konta 30 1010 1010 0073 7322 3100 0000), a także znaków opłaty sądowej. W tym celu w korytarzu Biura Obsługi Interesantów (parter) został uruchomiony opłatomat.

Sumy depozytowe MF PLN (poręczenia majątkowe, wadia i kaucje):
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
18 1130 1017 0021 1001 2190 0004
*kod SWIFT: GOSKPLPW

UWAGA! od 1 marca 2018 r. w placówce banku BGK Oddział w Warszawie nie będzie można dokonywać wpłat poręczeń majątkowych

Sumy na zlecenie(zaliczki wnoszone przez strony tytułem wynagrodzeń dla kuratorów, biegłych i tłumaczy):
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
21 1130 1062 0013 4403 9820 0006
*kod SWIFT: GOSKPLPW

Wydatki budżetowe:
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie
80 1010 1010 0073 7322 3000 0000
*kod BIC: NBPLPLPW

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
42 1130 1020 0013 4403 9820 0001
*kod SWIFT: GOSKPLPW

Fundusz pomocy postpenitencjarnej:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
95 1130 1017 0013 4403 9820 0009
*kod SWIFT: GOSKPLPW

Sumy depozytowe MF USD:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
88 1130 1017 0021 1001 2190 0005
*kod SWIFT: GOSKPLPW

Sumy depozytowe MF EUR:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
72 1130 1017 0021 1001 2190 0002
*kod SWIFT: GOSKPLPW

Sumy depozytowe MF CHF:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
02 1130 1017 0021 1001 2190 0001
*kod SWIFT: GOSKPLPW

Sumy depozytowe MF GBP:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
45 1130 1017 0021 1001 2190 0003
*kod SWIFT: GOSKPLPW

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Renata Kucewicz
tel.: (22) 417 72 17
e-mail: 1cywilny@warszawapraga.so.gov.pl

II Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Monika Dybowska-Kaczmarek
tel.: (22) 417 72 36
e-mail: 2cywilny@warszawapraga.so.gov.pl

III Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Irena Remiszewska
tel.: (22) 417 72 61
e-mail: 3cywilny@warszawapraga.so.gov.pl

IV Wydział Cywilny Odwoławczy
Kierownik Sekretariatu
Grażyna Sobkowicz
tel.: (22) 417 72 83
e-mail: 4cywilny@warszawapraga.so.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Legionowie Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim Sąd Rejonowy w Otwocku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Sąd Rejonowy w Wołominie