Sąd Rejonowy w Turku

ul. Legionów Polskich 4, 62-700 Turek
Woj. Wielkopolskie

iod@turek.sr.gov.pl

(63) 278 57 60

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00 (sekretariaty wydziałów pełnią dyżury do godz. 18:00)
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnia Akt:
tel.: (63) 278 57 60 wew. 56 - BOI
e-mail: bp@turek.sr.gov.pl
tel.: (63) 278 57 60 wew. 52 - Czytelnia Akt
e-mail: czytelnia@turek.sr.gov.pl
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek 8:00 - 15:00

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00 (dyżury do godz 18:00)
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Konta bankowe:
Dochody budżetowe
Wpisy, opłaty, koszty sądowe, grzywny
NBP O/O Poznań
65 1010 1469 0041 9622 3100 0000

Sumy depozytowe
Wadia, kaucje, poręczenia, depozyty
Bank Gospodarstwa Krajowego
O/O Poznań
36 1130 1017 0021 1000 1290 0004

Sumy na zlecenie
Zaliczki na: biegłych, kuratorów, tłumaczy
NBP O/O Poznań
05 1010 1469 0041 9613 9800 0000

Wydatki budżetowe
Zapłata za faktury i rachunki obciążające Sąd Rejonowy wTurku
NBP O/O w Poznaniu
18 1010 1469 0041 9622 3000 0000

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej
Należności z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych na rzecz FPP i PP
Bank Gospodarstwa Krajowego
O/O Poznań
15 1130 1088 0001 3103 9920 0003

Kod BIC Banku NBP Oddział w Poznaniu : NBPLPLPW
IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu Polski "PL"

Kod BIC Banku BGK Oddział w Poznaniu : GOSKPLPW
IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu Polski "PL"

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Jolanta Kasprzak - pok. 27
tel.: (63) 278 57 60 wew. 25
e-mail: cywilny@turek.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Mariola Kominiarczyk - pok. 30
tel.: (63) 278 54 34, (63) 278 57 60 wew. 24
fax: (63) 278 57 60 wew. 49
e-mail: karny1@turek.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Wiesława Darul - pok. 3
tel.: (63) 278 54 34, (63) 278 57 60 wew. 31
e-mail: rodzinny@turek.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Eugenia Buchali
tel.: (63) 289 10 94 wew. 12

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Koninie

Sprawuje nadzór nad

miasto: Turek oraz gminy: Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Tuliszków, Turek i Władysławów