Sąd Rejonowy w Kole

ul. Włocławska 4, 62-600 Koło
Woj. Wielkopolskie

bp@kolo.sr.gov.pl

(63) 228 28 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (63) 228 29 17
e-mail: bp@kolo.sr.gov.pl
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 8:15 - 17:00 (przerwa: 15:00 - 15:30)
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:00 (przerwa: 10:30 - 10:45)
w każdy ostatni roboczy dzień miesiąca kasa czynna do godz. 13:00

Dochody budżetowe:
NBP O/O Poznań
20 1010 1469 0041 6722 3100 0000

Dochody budżetowe przelew z zagranicy:
NBPLPLPW
20 1010 1469 0041 6722 3100 0000

I Wydział Cywilny - 67 1010 0055 3803 0041 8800 0001
II Wydział Karny - 40 1010 0055 3803 0041 8800 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - 13 1010 0055 3803 0041 8800 0003
V Wydział Ksiąg Wieczystych - 56 1010 0055 3803 0041 8800 0005
II Wydział Karny - grzywne i koszty - 75 1010 0055 3803 0141 8800 0002
Samodzielna Sekcja Finansowa - 39 1010 0055 3803 0041 8800 0020

Wadia, kaucje, poręczenia, depozyty:
Sumy depozytowe
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu 33 1130 1017 0021 1000 1490 0004

Zaliczki na: biegłych, kuratorów, tłumaczy, opłata za wpis do rejestru spadkowego:
Sumy na zlecenie
NBP O/O w Poznaniu
57 1010 1469 0041 6713 9800 0000

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
BGK Poznań
03 1130 1088 0001 3105 0420 0003

Zapłata za faktury i rachunki obciążające Sąd Rejonowy w Kole:
Wydatki budżetowe
NBP O/O Poznań
70 1010 1469 0041 6722 3000 0000

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Tokarska - pok. 47
tel.: (63) 228 28 01
fax: (63) 228 28 10
e-mail: cywilny@kolo.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Wioletta Zieleśkiewicz - pok. 41
tel.: (63) 228 28 02
fax: (63) 228 28 20
e-mail: karny@kolo.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Dorota Ratajczyk - pok. 7
tel.: (63) 228 28 03
fax: (63) 228 28 30
e-mail: rodzinny@kolo.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Włocławska 2
Kierownik Sekretariatu
Henryka Andrzejczak - pok. 3
tel.: (63) 228 28 05
fax: (63) 228 28 50
e-mail: kw@kolo.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Koninie

Sprawuje nadzór nad

dla miasta Koło oraz gmin: Babiak, Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Koło, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz, Sompolno i Wierzbinek