Sąd Rejonowy w Węgrowie

ul. Przemysłowa 20, 07-100 Węgrów
Woj. Mazowieckie

poczta@wegrow.sr.gov.p

(25) 792 22 31

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 8:00 -18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 8:15 - 17:45
Wtorek - Piątek: 8:15 - 15:45
(przerwa: 12:00 - 12:20)

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 8:30 - 14:45

Numery mikrorachunków bankowych, na które należy wpłacać grzywny, opłaty sądowe, koszty i inne należne dochody budżetowe:
Wydział I Cywilny - 54 1010 0055 1643 0041 5500 0001
Wydział II Karny - 27 1010 0055 1643 0041 5500 0002
Wydział II Karny (należności w sprawach sądowych) - 62 1010 0055 1643 0141 5500 0002
Wydział III Rodzinny i Nieletnich - 97 1010 0055 1643 0041 5500 0003
Wydział V Księgi Wieczyste - 43 1010 0055 1643 0041 5500 0005
Księgowość - 26 1010 0055 1643 0041 5500 0020

Rachunek sum na zlecenie PLN (zaliczki) – zaliczki sądowe na biegłych, kuratorów, tłumaczy
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
18 1130 1020 0013 4406 3320 0005

Rachunek sum depozytowych w PLN – kaucje, depozyty, poręczenia majątkowe, wpłaty wadium i zabezpieczeń należytego wykonania umowy w postępowaniach przetargowych
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
62 1130 1017 0021 1001 2490 0004

Rachunek sum depozytowych w USD
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
35 1130 1017 0021 1001 2490 0005

Rachunek sum depozytowych w EUR
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
19 1130 1017 0021 1001 2490 0002

Rachunek sum depozytowych w CHF
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
46 1130 1017 0021 1001 2490 0001

Rachunek sum depozytowych w GBP
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
89 1130 1017 0021 1001 2490 0003

Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
88 1130 1020 0013 4406 3320 0006

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
39 1130 1017 0013 4406 3320 0007

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Kulicka
tel.: (25) 792 23 15 wew. 11
e-mail: cywilny@wegrow.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Ewa Chojecka
tel.: (25) 792 23 45 wew. 12
e-mail: karny@wegrow.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich (sąd rodzinny)
Kierownik Sekretariatu
Barbara Kudelska
tel.: (25) 792 24 78 wew. 13
e-mail: rodzinny@wegrow.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Teresa Batorowicz
tel.: (25) 792 24 03 wew. 15
e-mail: ksiegi.wieczyste@wegrow.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Sprawuje nadzór nad

miasto: Węgrów oraz gminy: Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek i Wierzbno