Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

ul. ks. Bosco 3, 08-300 Sokołów Podlaski
Woj. Mazowieckie

poczta@sokolow-podlaski.sr.gov.pl

(25) 787 23 94

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 8:00 -18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 9:00 -18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 8:30 - 12:00

Konto dochodów budżetowych – wpisy, opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny i kary
NBP O/O w Warszawie
13 1010 0055 1123 0050 1600 0000

WPŁATY NALEŻY KIEROWAĆ NA MIKRORACHUNKI PRZYPISANE DO KONKRETNEGO WYDZIAŁU !!!

Numery mikrorachunków bankowych, na które należy wpłacać grzywny, opłaty sądowe, koszty i inne należne dochody budżetowe:
I Wydział Cywilny
83101000551123005016000001
II Wydział Karny
56101000551123005016000002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
29101000551123005016000003
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
02101000551123005016000004

Konto sum na zlecenie – zaliczki sądowe na biegłych, kuratorów, tłumaczy oraz opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
94 1130 1020 0013 4406 0420 0002

Konto sum depozytowych – poręczenia majątkowe; wpłaty wadium i zabezpieczeń należytego wykonania umowy w postępowaniach przetargowych
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
65 1130 1017 0021 1001 2290 0004 PLN

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
38 1130 1017 0021 1001 2290 0005 USD

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
22 1130 1017 0021 1001 2290 0002 EURO

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
49 1130 1017 0021 1001 2290 0001 CHF

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
92 1130 1017 0021 1001 2290 0003 GBP

Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
24 1130 1020 0013 4406 0420 0001

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
34 1130 1017 0013 4406 0420 0007

UWAGA: Wpłacających na powyższe rachunki bankowe prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
- imię i nazwisko/nazwa firmy,
- wydział, którego wpłata dotyczy,
- sygnatura akt/numer księgi wieczystej,
- numer karty dłużnika.
Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Magdalena Golcew - pok. 111 (I piętro)
tel.: (25) 787 23 97
e-mail: cywilny@sokolow-podlaski.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Iwona Jaskółka - pok. 125 (I piętro)
tel.: (25) 787 23 96
e-mail: karny@sokolow-podlaski.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Bożena Toczyska - pok. 105 (I piętro)
tel.: (25) 787 23 98
e-mail: rodzinny@sokolow-podlaski.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Jolanta Zatkalik - pok. 120 (I piętro)
tel.: (25) 787 26 08
e-mail: ksiegi.wieczyste@sokolow-podlaski.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Sprawuje nadzór nad

miasto: Sokołów Podlaski oraz gminy: Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sokołów Podlaski i Sterdyń