Sąd Rejonowy w Siedlcach

ul. Kazimierzowska 31A, 08-110 Siedlce
Woj. Mazowieckie

srsiedlce@siedlce.sr.gov.p

(25) 640 07 01

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

Biuro Obsługi Interesanta:
Poniedziałek: 8:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:45

Konta bankowe:
Mikrorachunki dochodów budżetowych:
I Wydział Cywilny
24 1010 0055 1633 0041 5400 0001 - (opłaty od wniosków, grzywny i koszty cywilne)
II Wydział Karny
94 1010 0055 1633 0041 5400 0002 - (opłaty od wniosków, grzywny i koszty karne)
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
67 1010 0055 1633 0041 5400 0003 - (opłaty od wniosków, grzywny i koszty rodzinne)
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
40 1010 0055 1633 0041 5400 0004 - (opłaty od wniosków, grzywny i koszty)
V Wydział Gospodarczy
13 1010 0055 1633 0041 5400 0005 - (opłaty od wniosków, opłaty KRS, grzywny i koszty gospodarcze)
VI Wydział Ksiąg Wieczystych
83 1010 0055 1633 0041 5400 0006 - (opłaty i odpisy dotyczące ksiąg wieczystych)
VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Łosicach
29 1010 0055 1633 00415400 0008 - (opłaty i odpisy dotyczące ksiąg wieczystych)

Rachunek dochodów budżetowych
64 1010 1010 0016 8722 3100 0000
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w Warszawie
SWIFT: NBPLPLPW

Rachunek Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
73 1130 1017 0013 4406 7520 0007
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Warszawie
SWIFT: GOSKPLPW

Rachunek sum na zlecenie (zaliczki)
(zaliczki na biegłego, kuratora, oględziny, badania, wizje, ogłoszenia, opłaty KRN)
36 1130 1020 0013 4406 7520 0002
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Warszawie
SWIFT: GOSKPLPW

Rachunek sum depozytowych
(poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, rękojmie, depozyty w sprawach cywilnych, wpłaty na rzecz Funduszu Pracy)
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Warszawie
SWIFT: GOSKPLPW

Wpłat przelewem można dokonywać na numery rachunków bankowych
PLN 59 1130 1017 0021 1001 2690 0004
EUR 16 1130 1017 0021 1001 2690 0002
CHF 43 1130 1017 0021 1001 2690 0001
GBP 86 1130 1017 0021 1001 2690 0003
USD 32 1130 1017 0021 1001 2690 0005

Wpłat gotówkowych bez prowizji można dokonywać w placówkach Banku Pekao na numery rachunków bankowych
PLN 77 1240 6957 0111 0000 0000 0902
EUR 68 1240 6957 0978 0000 0000 0200
CHF 52 1240 6957 0797 0000 0000 0129
GBP 36 1240 6957 0789 0000 0000 0138
USD 18 1240 6957 0787 0000 0000 0174

WPŁATY I WYPAŁTY Z RACHUNKU SUM DEPOZYTOWYCH NIE SĄ REALIZOWANE W KASIE SĄDU!!!

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Barbara Gozdek
tel.: (25) 640 08 01
e-mail: wydzial.cywilny@siedlce.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Anna Leśkowicz
tel.: (25) 640 08 78
e-mail: 2.wydzial.karny@siedlce.sr.gov.pl

Sekcja Wykonawcza
Kierownik Sekretariatu
Edyta Bryk
tel.: (25) 640 08 41
fax: (25) 640 07 74
e-mail: sekcja.wykonawcza@siedlce.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Wiesława Trzos
tel.: (25) 640 07 76
e-mail: wydzial.rodzinny@siedlce.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik Sekretariatu
Hanna Prokurat
tel.: (25) 640 07 35
e-mail: wydzial.pracy@siedlce.sr.gov.pl

V Wydział Gospodarczy
Kierownik Sekretariatu
Jolanta Sobiczewska
tel.: (25) 640 07 19
e-mail: wydzial.gospodarczy@siedlce.sr.gov.pl

VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Grażyna Buta
tel.: (25) 640 07 51
e-mail: kw.siedlce@siedlce.sr.gov.pl

Zamiejscowy VIII Wydział Ksiąg Wieczystych SR w Siedlcach z/s w Łosicach
Kierownik Sekretariatu
Robert Popławski
tel.fax: (83) 359 07 14
e-mail: kw.losice@siedlce.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Sprawuje nadzór nad

miasto: Siedlce oraz gminy: Domanice, Huszlew, Korczew, Kotuń, Łosice, Mokobody, Mordy, Olszanka, Paprotnia, Platerów, Przesmyki, Sarnaki, Siedlce, Skórzec, Stara Kornica, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn