Sąd Rejonowy w Zwoleniu

ul. Moniuszki 6, 26-700 Zwoleń
Woj. Mazowieckie

biuro.podawcze@zwolen.sr.gov.pl

(48) 676 30 51

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
tel./fax: (48) 676 30 51
e-mail: biuro.podawcze@zwolen.sr.gov.pl

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00 oraz 15:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Sąd Rejonowy w Zwoleniu 18 1010 0055 1733 0050 6500 0000

I Wydział Cywilny - 88101000551733005065000001
II Wydział Karny - 61101000551733005065000002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - 34101000551733005065000003
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - 07101000551733005065000004
Samodzielna Sekcja Administracyjna - 06101000551733005065000022

Konto dochodów:
Nr 18 1010 0055 1733 0050 6500 0000 (opłaty sądowe i koszty)

Rachunek, na które należy wpłacać zaliczki na postępowanie sądowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego III o/Warszawa
13 1130 1062 0000 0564 0120 0001

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w PLN
PLN 54 1130 1017 0021 1000 0090 0004

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w USD
USD 27 1130 1017 0021 1000 0090 0005

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w EUR
EUR 11 1130 1017 0021 1000 0090 0002

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w CHF
CHF 38 1130 1017 0021 1000 0090 0001

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w GBP
GBP 81 1130 1017 0021 1000 0090 0003

Konto Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
BGK III O/Warszawa
76 1130 1017 0000 0564 0120 0008

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalikowanie wpłaty:
- imię i nazwisko /nazwa firmy/;
- wydział, którego wpłata dotyczy;
- sygnatura akt;
- numer katy dłużnika.
Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Beata Majcher - pok. 202
tel.: (48) 664 80 80
e-mail: cywilny@zwolen.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Małkus - pok. 105
tel.: (48) 664 80 88
fax: (48) 676 25 03
e-mail: karny@zwolen.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Wojtasik - pok. 204
tel.: (48) 664 80 82
e-mail: rodzinny@zwolen.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Beata Pluta - pok. 7
tel (048) 611 74 70
e-mail: wkw@zwolen.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Radomiu

Sprawuje nadzór nad

gminy: Gózd, Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń