Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa
Woj. Mazowieckie

boi@srzoliborz.pl

(22) 328 60 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (22) 328 60 30
e-mail: boi@srzoliborz.pl

Poniedziałek: 8:30 - 18:00 (ostatni numerek wydawany jest o godz. 17:45)
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30 (ostatni numerek wydawany jest o godz. 15:25)

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 8:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30

Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30
(przerwa codziennie: 14:00 - 14:20)

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
Poniedziałek: 8:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 8:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30
(przerwa codziennie: 12:30 - 12:45)

Dochody budżetowe ( wpisy sądowe, koszty sądowe, grzywny, inne opłaty sądowe)
79 1010 1010 0408 2022 3100 0000 (NBP O/O Warszawa)
Kod: BIC/SWIFT : NBPLPLPW

Sumy depozytowe ( depozyty sądowe, poręczenia majątkowe, wadia)
Od dnia 1 stycznia 2015 r. wpłaty i wypłaty sum depozytowych należy realizować wyłącznie poprzez rachunki bankowe prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego :
PLN : 24 1130 1017 0021 1002 1490 0004
USD : 94 1130 1017 0021 1002 1490 0005
EUR : 78 1130 1017 0021 1002 1490 0002
CHF : 08 1130 1017 0021 1002 1490 0001
GBP : 51 1130 1017 0021 1002 1490 0003

Kod: BIC/SWIFT
Depozyty : GOSKPLPW

Sumy na zlecenie ( zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów, wpłaty na Rejestr Spadkowy itp.)
19 1010 1010 0408 2013 9800 0000 (NBP O/O Warszawa)
Kod: BIC/SWIFT : NBPLPLPW

Fundusz Pomocy Poszkodowanym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
93 1130 1017 0020 1243 9320 0001 (BGK O/ Warszawa)
Kod: BIC/SWIFT : GOSKPLPW

IBAN – tworzy się przy dodaniu przed nr rachunku bankowego kodu Polski: „PL”

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
- imię i nazwisko /nazwa firmy,
- wydziału którego wpłata dotyczy,
- sygnatury akt,
- nr karty dłużnika

Uwaga : brak w/w danych może spowodować opóźnienie w przekazaniu Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

Opłata skarbowa – zgodnie z treścią Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 j.t. z późn.zm.) należy dokonać przelewem na rachunek bankowy
Nr rachunku bankowego : 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Monika Janiszewska - pok. 1202
tel.: (22) 328 65 02

II Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Renata Prędkiewicz - pok. 1214
tel.: (22) 328 67 66

III Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Maria Wójtowicz-Chodkowska - pok 1303
tel.: (22) 328 65 55

IV Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Anna Maciejska-Sajdak - pok. 1318
tel.: (22) 328 65 51

V Wydział Wykonywania Orzeczeń
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Dąbrowa - pok. 1019
tel.: (22) 328 62 51

VI Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Beata Wróbel - pok. 114
tel.: (22) 328 65 32

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społeczych
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Wieczorek - pok. 317
tel.: (22) 328 66 01

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Warszawie

Sprawuje nadzór nad

dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bielany i Żoliborz oraz gmin Izabelin i Łomianki