Sąd Rejonowy w Szydłowcu

ul. Plac Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec
Woj. Mazowieckie

administracja@szydlowiec.sr.gov.pl

(48) 617 87 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Sekretariaty Sądowe:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00
W poniedziałki dodatkowo od 16:00 do 18:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Numer konta, na które należy wpłacać opłaty sądowe i koszty
Narodowy Bank Polski O/O Warszawa
I Wydział Cywilny - 41 1010 0055 1733 0050 6400 0001
II Wydział Karny - 14 1010 0055 1733 0050 6400 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - 84 1010 0055 1733 0050 6400 0003
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - 57 1010 0055 1733 0050 6400 0004
Samodzielna Sekcja Administracyjna - 56 1010 0055 1733 0050 6400 0022
Uwaga! W tytule przelewu dokonywanego na konta bankowe Sądu należy wskazać sygnaturę akt sprawy, o ile została już nadana, w przeciwnym wypadku prsimy o wskazanie przedmiotu sprawy i dane strony pozwanej.

Rachunek, na które należy wpłacać zaliczki na postępowanie sądowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego III o/Warszawa
13 1130 1062 0000 0564 0120 0001

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w PLN
PLN 54 1130 1017 0021 1000 0090 0004

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w USD
USD 27 1130 1017 0021 1000 0090 0005

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w EUR
EUR 11 1130 1017 0021 1000 0090 0002

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w CHF
CHF 38 1130 1017 0021 1000 0090 0001

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w GBP
GBP 81 1130 1017 0021 1000 0090 0003

Konto Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
BGK III O/Warszawa
76 1130 1017 0000 0564 0120 0008
Podanie poniższych danych przyspieszy przekazanie wpłaty odpowiedniemu wydziałowi:
- Imie i Nazwisko
- Nazwa Sądu i Wydziału
- Dokładną sygnaturę sprawy

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Kamila Regulska - pok. 6
tel.: (48) 617 87 14

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Ewelina Gieras - pok. 32
tel.: (48) 617 87 02

III Wydział Rodzinnego i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Monika Grygiel - pok. 33
tel.: (48) 617 87 04

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Magdalena Gutowska - pok. 7
tel.: (48) 617 87 16

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Radomiu

Sprawuje nadzór nad

gminy: Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec i Wierzbica