Sąd Rejonowy w Radomiu

ul. Warszawska 1, 26-610 Radom
Woj. Mazowieckie

sr.radom@radom.sr.gov.pl

(48) 368 04 42

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 7:45 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:15

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30 oraz 15:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 11:00
W ostatni dzień roboczy roku - kasa nieczynna z powodu inwentaryzacji

Rachunek dochodów budżetowych
NBP O/O Warszawa:
(wpisy sądowe, koszty sądowe, opłaty kancelaryjne, grzywny)
24 1010 1010 0093 3522 3100 0000

Rachunek wydatków budżetowych
NBP O/O Warszawa:
74 1010 1010 0093 3522 3000 0000

Rachunek sum depozytowych
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Warszawa:
(depozyty składane w związku z postępowaniem karnym, karnym-skarbowym, administracyjnym, cywilnym oraz w sprawach o wykroczenia, tj. poręczenie majątkowe, zabezpieczenie majątkowe, wadium, sumy złożone do depozytu sądowego):

rachunek walutowy w PLN:
83 1130 1017 0021 1002 0790 0004
rachunek walutowy w USD:
56 1130 1017 0021 1002 0790 0005
rachunek walutowy w EUR:
40 1130 1017 0021 1002 0790 0002
rachunek walutowy w GBP:
13 1130 1017 0021 1002 0790 0003
rachunek walutowy w CHF:
67 1130 1017 0021 1002 0790 0001

Rachunek sum na zlecenie
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Warszawa:
(zaliczki na koszty postępowania sądowego tj. biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, kuratorów, mediatorów, ogłoszenia prasowe oraz opłaty dla KRN za wpis do Rejestru Spadkowego):
68 1130 1017 0020 1213 6320 0005

Uwaga:
Kwota 5 zł wpłacana w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku tytułem opłaty za zamieszczenie informacji w Krajowym Rejestrze Spadkowym winna zostać wpłacona na rachunek sum na zlecenie : 68 1130 1017 0020 1213 6320 0005, nie zaś na rachunek dochodów budżetowych, gdyż powoduje to konieczność przeksięgowywania wpłat, co przedłuża postępowanie w sprawach.

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Warszawa:
(nawiązki i świadczenia pieniężne)
14 1130 1017 0020 1213 6320 0007

Uwaga:
Bardzo prosimy przy dokonywaniu wpłat o umieszczanie w tytule przelewu sygnatury akt (o ile jest znana)

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Paweł Kęska
tel.: (48) 368 04 51
fax: (48) 368 04 52
e-mail: 1cywilny@radom.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Anna Lipiec
tel.: (48) 368 04 68
fax: (48) 368 04 69
e-mail: 2karny@radom.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Ewa Fajdek
tel.: (48) 368 04 82
fax: (48) 368 04 83
e-mail: 3rodzinny@radom.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik Sekretariatu
Bożena Mąkosa
tel.: (48) 368 04 99
fax: (48) 368 05 00
e-mail: 4pracy@radom.sr.gov.pl

V Wydział Gospodarczy
Kierownik Sekretariatu
Jolanta Jończyk
tel.: (48) 368 05 08
tel/fax: (48) 368 05 09
e-mail: 5gospodarczy@radom.sr.gov.pl

VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Renata Pacek
tel.: (48) 368 05 21
fax: (48) 368 05 26, (48) 368 05 29, (48) 368 05 33
e-mail: 6ksiag@radom.sr.gov.pl

VII Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Gadecka
tel.: (48) 368 05 42
fax: (48) 368 05 43
e-mail: 7cywilny@radom.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Radomiu

Sprawuje nadzór nad

miasto: Radom oraz gminy: Jastrzębia, Jedlińsk, JedlniaLetnisko, Kowala, Przytyk, Skaryszew i Zakrzew