Sąd Rejonowy w Przysusze

al. Jana Pawła II 11, 26-400 Przysucha
Woj. Mazowieckie

administracja@przysucha.sr.gov.pl

(48) 675 03 60

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Sekretariaty Sądu:
Poniedziałek: 9:00 - 15:00, 15:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 9:00 - 15:00

Konta bankowe:
Numer konta, na które należy wpłacać opłaty sądowe i koszty
Narodowy Bank Polski O/O Warszawa
I Wydział Cywilny - 55 1010 0055 1733 0050 8700 0001
II Wydział Karny - 28 1010 0055 1733 0050 8700 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - 98 1010 0055 1733 0050 8700 0003
V Wydział Ksiąg Wieczystych - 44 1010 0055 1733 0050 8700 0005
Samodzielna Sekcja Administracyjna - 70 1010 0055 1733 0050 8700 0022

Rachunek, na które należy wpłacać zaliczki na postępowanie sądowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego III o/Warszawa
13 1130 1062 0000 0564 0120 0001

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w PLN
PLN 54 1130 1017 0021 1000 0090 0004
Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w USD
USD 27 1130 1017 0021 1000 0090 0005
Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w EUR
EUR 11 1130 1017 0021 1000 0090 0002
Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w CHF
CHF 38 1130 1017 0021 1000 0090 0001
Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w GBP
GBP 81 1130 1017 0021 1000 0090 0003

Konto Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
BGK III O/Warszawa
76 1130 1017 0000 0564 0120 0008
Podanie poniższych danych przyspieszy przekazanie wpłaty odpowiedniemu wydziałowi:
- Imię i Nazwisko
- Nazwa Sądu i Wydziału
- Dokładną sygnaturę sprawy
Od dnia 01.08.2019 roku funkcjonuje w Sądzie wpłatomat, który został ustawiony na końcu korytarza głównego na parterze w budynku Sądu przy Al. Jana Pawła II 11 przy sali rozpraw nr II.
Wpłatomat będzie obsługiwał wyłącznie wpłaty bezgotówkowe (karta płatnicza).

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Anna Stropa - pok. 1
tel./fax: (48) 675 50 71
e-mail: cywilny@przysucha.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Joanna Skomorowska - pok. 11
tel./fax: (48) 675 03 62
e-mail: karny@przysucha.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Jolanta Suwisz - pok. 14
tel./fax: (48) 675 50 72

V Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Skarbowa 3
Kierownik sekretariatu
Halina Chojnacka - pok. 2
tel./fax: (48) 675 51 74
e-mail: ksiegi@przysucha.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Radomiu

Sprawuje nadzór nad

gminy: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Przysucha, Rusinów, Wieniawa i Wolanów