Sąd Rejonowy w Lipsku

ul. Partyzantów 1, 27-300 Lipsko
Woj. Mazowieckie

sr@lipsko.sr.gov.pl

(48) 378 44 60

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30, 15:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Konta bankowe:
Numer konta, na które należy wpłacać opłaty sądowe i koszty
Narodowy Bank Polski O/O Warszawa
I Wydział Cywilny 91101000551733005063000001
II Wydział Karny 64101000551733005063000002
III Wydział Rzodzinny i Nieletnich 37101000551733005063000003
IV Wydział Ksiąg Wieczystych 10101000551733005063000004
Samodzielna Sekcja Administracyjna 09101000551733005063000022

Rachunek, na które należy wpłacać zaliczki na postępowanie sądowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego III o/Warszawa
13 1130 1062 0000 0564 0120 0001

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia )
Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w PLN
PLN 54 1130 1017 0021 1000 0090 0004

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w USD
USD 27 1130 1017 0021 1000 0090 0005

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w EUR
EUR 11 1130 1017 0021 1000 0090 0002

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w CHF
CHF 38 1130 1017 0021 1000 0090 0001

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w GBP
GBP 81 1130 1017 0021 1000 0090 0003

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (wpłaty zasądzonych nawiązek i świadczeń)
BGK III O/Warszawa
76 1130 1017 0000 0564 0120 0008

Dokonując wpłaty na powyższe rachunki przelewem należy podać dane:
- Imię i nazwisko,
- Nazwa Sądu i Wydziału
- Dokładną sygnaturę sprawy

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Nakoneczna - pok. 03
tel.: (48) 378 44 36
e-mail: cywilny@lipsko.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Grażyna Kaczmarska - pok. 06
tel.: (48) 378 44 54
e-mail: karny@lipsko.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Wiesława Łyjak - pok. 11
tel.: (48) 378 44 63
e-mail: rodzinny@lipsko.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Krystyna Lasek - pok. 2
tel.: (48) 378 44 53
fax: (48) 332 27 94
e-mail: wkw@lipsko.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Radomiu

Sprawuje nadzór nad

gminy: Chotcza, Ciepielów, Iłża, Lipsko, Rzeczniów, Sienno i Solec nad Wisłą