Sąd Rejonowy w Kozienicach

ul. Konstytucji 3-go Maja 22, 26-900 Kozienice
Woj. Mazowieckie

biuro@kozienice.sr.gov.pl

(48) 614 29 13

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytalnia Akt:
tel.: (48) 614 29 13 wew. 251
e-mail: biuro@kozienice.sr.gov.pl
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Konto dochodów:
Nr 07 1010 1010 0065 5222 3100 0000
w NBP O/O Warszawa

Konto sum depozytowych PLN :
Nr 95 1130 1017 0021 1000 0590 0004
w Bank Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie

Konto sum depozytowych w CHF :
Nr 79 1130 1017 0021 1000 0590 0001
w Bank Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie

Konto sum depozytowych w USD :
Nr 68 1130 1017 0021 1000 0590 0005
w Bank Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie

Konto sum depozytowych w EURO :
Nr 52 1130 1017 0021 1000 0590 0002
w Bank Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie

Konto sum depozytowych w GBP :
Nr 25 1130 1017 0021 1000 0590 0003
w Bank Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie

Konto zaliczek :
Nr 98 1130 1062 0000 0579 6120 0001
w Bank Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie

Konto Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
Nr 48 1130 1017 0000 0579 6120 0005
w Bank Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie

I Wydział Cywily
Kierownik Sekretariatu
Iwona Boryczka - pok. 107
tel.: (48) 614 29 13 wew. 218
e-mail: 1.cywilny@kozienice.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Luśtyk - pok. 114
tel.: (48) 614 29 13 wew. 225
e-mail: 2.karny@kozienice.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Irena Szewc - pok. 207
tel.: (48) 614 29 13 wew. 245
e-mail: 3.rodzinny@kozienice.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Anna Rutkowska-Kominek - pok. 18
tel.: (48) 614 29 13 wew. 255
e-mail: 5.kw@kozienice.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Radomiu

Sprawuje nadzór nad

miasto: Pionki oraz gminy: Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, Kozienice, Magnuszew, Pionki i Sieciechów