Sąd Rejonowy w Grójcu

ul. Sportowa 14, 05-600 Grójec
Woj. Mazowieckie

poi@grojec.sr.gov.pl

(48) 664 83 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (48) 664 83 01
e-mail: poi@grojec.sr.gov.pl
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

Zastępcza Obługa Kasowa:
w Banku Spółdzielczym im. Stefczyka w Belsku Dużym w Filii Nr 1 w Grójcu ul. Sportowa 4
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:45

Dokonując wpłat należy podać imię i nazwisko / nazwę wpłacającego, sygnaturę akt, nr karty dłużnika oraz tytuł wpłaty.

Konto dochodowe:
(opłaty w sprawach cywilnych, rodzinnych, koszty i grzywny sądowe, opłaty w sprawach dotyczących Ksiąg Wieczystych, zwrot zaliczek komorniczych z lat ubiegłych).
(UWAGA!! Konto nie dotyczy opłat do Rejestru Spadkowego)
NBP O/O Warszawa
82 1010 1010 0112 2422 3100 0000

FPP o PP:
Nawiązki, świadczenia pieniężne zasądzane przez Sąd na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
BGK
88 1130 1017 0000 0582 9020 0005

Rachunek sum na zlecenie:
Opłaty do Rejestru Spadkowego, zaliczki na biegłego, kuratora, oględziny, badania, wizje, ogłoszenia itp.
BGK
57 1130 1062 0000 0582 9020 0004

Rachunek sum depozytowych:
Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia, rękojmie, ceny nabycia wylicytowanych nieruchomości, depozyty w sprawach cywilnych i karnych, karno-skarbowych, administracyjnych, sumy złożone do depozytu sądowego, (bez opłat sądowych).
BGK
Konto sum depozytowych PLN:
45 1130 1017 0021 1000 0690 0004
Konto sum depozytowych w USD:
18 1130 1017 0021 1000 0690 0005
Konto sum depozytowych w EURO:
02 1130 1017 0021 1000 0690 0002
Konto sum depozytowych w CHF:
29 1130 1017 0021 1000 0690 0001
Konto sum depozytowych w GBP:
72 1130 1017 0021 1000 0690 0003

Zwroty zaliczek komorniczych z roku bieżącego:
NBP O/O Warszawa
35 1010 1010 0112 2422 3000 0000

E-opłaty:
Opłat sądowych można dokonać w formie e-znaków, które można nabyć:
na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl
w Filii nr 1 Banku Spółdzielczego im. Stefczyka w Grójcu, ul. Sportowa 4.
Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Mich - pok 207
tel.: (48) 664 83 78, (48) 664 83 71
fax: (48) 664 83 72
e-mail: cywilny@grojec.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Justyna Bożek - pok. 239
tel.: (48) 664 84 22, (48) 664 84 33
fax: (48) 664 84 21
e-mail: 2karny@grojec.sr.gov.pl

Sekcja Wykonania Orzeczeń i Windykacji Należności Sądowych
Kierownik Sekretariatu
Bożena Kornet - pok. 255
tel.: (48) 664 84 51, (48) 664 84 51
fax: (48) 664 84 52
e-mail: wykonawczy@grojec.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Aneta Skoczek - pok. 5
tel.: (48) 664 83 11, (48) 664 83 11
fax: (48) 664 83 12
e-mail: rodzinny@grojec.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu:
Joanna Boniecka - pok. 50
tel.: (48) 664 83 51, (48) 664 84 65
fax: (48) 664 83 52
e-mail: kw@grojec.sr.gov.pl

VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
Białobrzegi 26-800, ul. Kościelna 110
Kierownik Sekretariatu
Iwona Krzciuk - pok. 18
tel.: (48) 613 20 19
tel./fax: (48) 613 20 19
e-mail: kwbialobrzegi@grojec.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Radomiu

Sprawuje nadzór nad

gminy: Belsk Duży, Białobrzegi, Błędów, Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Pniewy, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec, Tarczyn, Warka i Wyśmierzyce