Sąd Rejonowy we Włodawie

ul. Sejmowa 7, 22-200 Włodawa
Woj. Lubelskie

sekretariat@wlodawa.sr.gov.pl

(82) 572 11 15

Godziny urzędowania:
brak danych

Biuro Podawcze:
tel.: (82) 591 74 17
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:00

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 8:00 - 17:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Wpłaty należy kierować na rachunki przypisane do konkretnego Wydziału.
NBP O/O Lublin
34 1010 0055 1013 0050 6200 0000 Ogólny
07 1010 0055 1013 0050 6200 0001 I Wydział Cywilny
77 1010 0055 1013 0050 6200 0002 II Wydział Karny
50 1010 0055 1013 0050 6200 0003 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
23 1010 0055 1013 0050 6200 0004 IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
87 1130 1206 0028 9102 8420 0003
rachunek funduszu socjalnego

96 1130 1017 0021 1002 6390 0004
rachunek sum depozytowych PLN

69 1130 1017 0021 1002 6390 0005
rachunek sum depozytowych USD

53 1130 1017 0021 1002 6390 0002
rachunek sum depozytowych EURO

80 1130 1017 0021 1002 6390 0001
rachunek sum depozytowych CHF

26 1130 1017 0021 1002 6390 0003 BGK
rachunek sum depozytowych GBP

60 1130 1206 0028 9102 8420 0004 BGK
rachunek sum na zlecenie (zaliczki ) w postępowaniu cywilnym

49 1130 1206 0028 9102 8420 0008 BGK
rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej FPPoPP

UWAGA! W przypadku dokonywania przelewów bankowych i przekazów pocztowych prosimy o wskazywanie sygnatury akt i tytułu wpłaty.

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Małgorzata Stańczuk - pok. 22
tel.: (82) 572 13 43, (82) 591 74 24, (82) 591 74 25
fax: (82) 591 74 07
e-mail: malgorzata.stanczuk@wlodawa.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Teresa Baj - pok. 33
tel.: (82) 572 15 23
fax: (82) 591 74 09
e-mail: teresa.baj@wlodawa.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Ewa Meniów - pok. 26
tel.: (82) 572 57 06
fax: (82) 591 74 40
e-mail: ewa.meniow@wlodawa.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Rynek 10A, 22-200 Włodawa
Kierownik sekretariatu
Krystyna Folusz-Glik - pok. 2 (parter)
tel.: (82) 572 17 17, (82) 572 42 92
e-mail: krystyna.folusz-glik@wlodawa.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Lublinie

Sprawuje nadzór nad

miasto: Włodawa oraz gminy: Cyców, Hanna, Hańsk, Sosnowica, Stary Brus, Urszulin, Włodawa, Wola Uhruska i Wyryki