Sąd Rejonowy w Rykach

ul. Kościuszki 15, 08-500 Ryki
Woj. Lubelskie

sekretariat@ryki.sr.gov.pl

(81) 865 60 51

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 8:00 - 17:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Dochody budżetowe
29 1010 0055 1013 0050 1500 0001 I Wydział Cywilny
02 1010 0055 1013 0050 1500 0002 II Wydział Karny
72 1010 0055 1013 0050 1500 0003 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
45 1010 0055 1013 0050 1500 0004 IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Sumy na zlecenie (zaliczki sądowe) w postępowaniu cywilnym
60 1130 1206 0028 9102 8420 0004 BGK

Pocztowy dowód wpłaty będzie jedynym i wyłącznym dowodem dokonania wpłaty gotówkowej. W celu sprawnego przepływu informacji oraz właściwego zakwalifikowania opłaty, na pocztowym dowodzie wpłaty należy wskazać:
- imię i nazwisko (nazwa firmy),
- adres,
- sygnaturę akt sprawy lub wskazanie wydziału w przypadkach, w których sygnatura nie została nadana,
- rodzaj opłaty np. wpis, koszty, grzywna.

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Edyta Wiącek - pok. 35 (I piętro)
tel./fax: (81) 865 36 39, (81) 865 60 51 w. 309
e-mail: w1.cywilny@ryki.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Krystyna Biernacka - pok. 28 (I piętro)
tel./fax: (81) 865 36 37, (81) 865 60 51 w. 314
e-mail: w2.karny@ryki.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Renata Janoszczyk - pok. 23 (parter)
tel./fax: (81) 865 39 80, (81) 865 60 51 w. 301
e-mail: w3.rodzinny@ryki.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Henryka Wieczorek - pok. 19 (parter)
tel./fax: (81) 865 36 38, (81) 865 60 51 w. 296
e-mail: w4.ksiegi@ryki.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Lublinie

Sprawuje nadzór nad

miasto: Dęblin oraz gminy: Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Stężyca i Ułęż