Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5, 21-300 Radzyń Podlaski
Woj. Lubelskie

boi@radzyn.sr.gov.pl

(83) 313 30 05

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 9:00 - 17:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:00

konta dochodowe:
(opłaty w sprawach cywilnych,rodzinnych i notarialnych,
koszty i grzywny sądowe, zwrot zaliczek komorniczych z lat ubiegłych)
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w Lublinie
ul. F. Chopina 6
I Wydział Cywilny
85 1010 0055 1803 0041 4700 0001
(UWAGA!! Konto nie dotyczy opłat do Rejestru Spadkowego)
II Wydział Karny
58 1010 0055 1803 0041 4700 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
31 1010 0055 1803 0041 4700 0003
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
04 1010 0055 1803 0041 4700 0004
Zwrot zliczek komorniczych z lat ubiegłych
30 1010 0055 1803 0241 4700 0020
Pozostałe wpłaty
65 1010 1339 0094 5222 3100 0000

Nawiązki, świadczenia pieniężne zasądzane przez Sąd na rzecz
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
należy wpłacać na niżej podany rachunek bankowy:
86 1130 1206 0028 9140 6420 0005
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Oddział w Lublinie
ul. Dolna 3-go Maja 3
20-079 Lublin

Opłaty do Rejestru Spadkowego, zaliczki na biegłego, kuratora, oględziny, badania, wizje,ogłoszenia itp.
konto sum na zlecenie w PLN
43 1130 1206 0028 9140 6420 0003
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Oddział w Lublinie
ul. Dolna 3-go Maja 3
20-079 Lublin

Poręczenia majątkowe, kaucje, depozyty w sprawach cywilnych i karnych
Nowe numery rachunków to:
dla wpłat w PLN: 90 1130 1017 0021 1002 6790 0004
dla pozostałych walut:
USD 63 1130 1017 0021 1002 6790 0005
EUR 47 1130 1017 0021 1002 6790 0002
CHF 74 1130 1017 0021 1002 6790 0001
GBP 20 1130 1017 0021 1002 6790 0003
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Oddział w Lublinie
ul. Dolna 3-go Maja 3
20-079 Lublin

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Jadwiga Janowska - pok. 205
tel.: (83) 313 31 46
fax: (83) 313 31 40
e-mail: cywilny@radzyn.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Paweł Tarnowski - pok. 212
tel.: (83) 313 31 49
fax: (83) 313 31 50
e-mail: karny@radzyn.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Benedykta Koczkodaj - pok. 218
tel.: (83) 313 30 60
fax: (83) 313 30 60
e-mail: rodzinny@radzyn.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Ewa Kot - pok. 1
tel.: (83) 313 30 44
fax: (83) 313 30 44
e-mail: kw@radzyn.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Lublinie

Sprawuje nadzór nad

miasta: Międzyrzec Podlaski i Radzyń Podlaski oraz gminy: Borki, Czemierniki, Dębowa Kłoda, Drelów, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Międzyrzec Podlaski, Milanów, Parczew, Radzyń Podlaski, Siemień, Ulan-Majorat i Wohyń