Sąd Rejonowy w Puławach

ul. Lubelska 7, 24-100 Puławy
Woj. Lubelskie

pulawy@pulawy.sr.gov.pl

(81) 888 55 85

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Obsługa Interesantów Wydziałów: I Cywilnego, III Rodzinnego i Nieletnich, IV Pracy:
Al. Partyzantów 6A, 24-100 Puławy
e-mail: biuro@pulawy.sr.gov.pl
tel.: (81) 888 55 85 lub (81) 888 55 83 wew. 1 - w sprawach I Wydziału Cywilnego
tel.: (81) 888 55 85 lub (81) 888 55 83 wew. 3 - w sprawach III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz w sprawach IV Wydziału Pracy
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Obsługa Ineresantów II Wydziału Karnego:
tel./fax 81 888 93 28
e-mail: karny@pulawy.sr.gov.pl
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Obsługa interesantów V Wydziału Ksiąg Wieczystych:
tel.: (81) 888 93 07
fax: (81) 888 93 07
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Biuro Podawcze:
tel.: (81) 888 93 00
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00 (przerwa: 10:30 - 11:00 oraz 15:00 - 15:30)
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00 (przerwa: 10:30 - 11:00)

Konta bankowe:
1. Konto dochodów budżetowych - opłaty i koszty sądowe, grzywny
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie
I Wydział Cywilny - 16 1010 0055 1873 0041 4600 0001
II Wydział Karny - 86 1010 0055 1873 0041 4600 0002
Sekcja Wykonywania Orzeczeń - 24 1010 0055 1873 0141 4600 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - 59 1010 0055 1873 0041 4600 0003
IV Wydział Pracy - 32 1010 0055 1873 0041 4600 0004
V Wydział Ksiąg Wieczystych - 05 1010 0055 1873 0041 4600 0005
Samodzielna Sekcja Finansowa - 85 1010 0055 1873 0041 4600 0020

2. Konto sum depozytowych - wadia, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, depozyty w sprawach cywilnych i karnych
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
Konto sum depozytowych w PLN
43 1130 1017 0021 1002 6690 0004
Konto sum depozytowych walutowych w USD
16 1130 1017 0021 1002 6690 0005
Konto sum depozytowych walutowych w EUR
97 1130 1017 0021 1002 6690 0002
Konto sum depozytowych walutowych w CHF
27 1130 1017 0021 1002 6690 0001
Konto sum depozytowych walutowych w GBP
70 1130 1017 0021 1002 6690 0003

3. Konto sum na zlecenie - zaliczki na biegłego, kuratora, oględziny, badania, wizje, ogłoszenia itp. wpłacane przez strony postępowania
Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa Oddział w Lublinie
87 1130 1206 0028 9140 0620 0001

4. Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Lublin
76 1130 1206 0028 9140 0620 0005

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
- imię i nazwisko/nazwa firmy;
- wydział, którego wpłata dotyczy;
- sygnatura akt;
- numer karty dłużnika;
Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału/Sakcji.

I Wydział Cywilny
ul. Partyzantów 6A, 24-100 Puławy
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Rzepkowska
tel./fax: (81) 888 55 85 wew. 220
e-mail: cywilny@pulawy.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Urszula Lisowska
tel./fax: (81) 888 93 28
e-mail: karny@pulawy.sr.gov.pl
- Sekcja Wykonania Orzeczeń
Kierownik Sekretariatu
Monika Kuflewska-Wójcik
tel./fax: (81) 888 93 47
e-mail: swo@pulawy.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Partyzantów 6A, 24-100 Puławy
Kierownik Sekretariatu
Izabela Radłowska - pok. 206 (II piętro)
tel.: (81) 888 55 85 wew. 240
fax: (81) 888 55 85 wew. 247
e-mail: rodzinny@pulawy.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
ul. Partyzantów 6A, 24-100 Puławy
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Wójciak - pok. 205 (II piętro)
tel.: (81) 888 55 85 w. 210
fax: (81) 888 55 85 w. 247
e-mail: pracy@pulawy.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Edyta Goluch
tel.: (81) 888 93 08
e-mail: kw@pulawy.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Lublinie

Sprawuje nadzór nad

miasto: Puławy oraz gminy: Baranów, Garbów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica i Żyrzyn