Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa
Woj. Mazowieckie

boi@warszawa-wola.sr.gov.pl

(22) 328 60 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 8:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (22) 328 60 20, (22) 328 60 21, (22) 328 60 22
e-mail: boi@warszawa-wola.sr.gov.pl

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 8:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego: - pok. 15, parter
Poniedziałek: 8:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 8:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30
(przerwa: 12:00 - 12:15)

Dla dochodów sądowych (opłaty od pozwów, wpisowego, innych opłat sądowych, kar i grzywien) należy dokonywać na niżej podane konto:
08 1010 1010 0406 6022 3100 0000 (NBP O/O Warszawa),

Dla sum na zlecenie (zaliczek na koszty sądowe - biegli, tłumacze, kuratorzy) oraz dla Rejestru Spadkowego - konto:
45 1010 1010 0406 6013 9800 0000 (NBP O/O Warszawa),

Konto Funduszu Pomocy Poszkodowanym oraz Pomocy Postpenitencjarnej wpłaty kar i grzywien) - konto:
55 1130 1017 0020 1378 6920 0001 (BGK O/Warszawa),

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku przepisów art. 83a Ustawy o finansach publicznych uprzejmie informuję, że sumy depozytowe sądów będą z dniem 1 stycznia 2015 roku podlegały konsolidacji Ministra Finansów. Wykonując przepisy znowelizowanej ustawy, Minister Finansów otworzył w Banku Gospodarstwa Krajowego następujące rachunki depozytowe w PLN, EUR, USD, GBP i CHF dedykowane dla Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli w Warszawie:

1. dla wpłat w PLN: 68 1130 1017 0021 1002 1790 0004
2. dla wpłat w USD: 41 1130 1017 0021 1002 1790 0005
3. dla wpłat w EUR: 25 1130 1017 0021 1002 1790 0002
4. dla wpłat w CHF: 52 1130 1017 0021 1002 1790 0001
5. dla wpłat w GBP: 95 1130 1017 0021 1002 1790 0003

Wobec powyższego, wszelkie depozyty sądowe, poręczenia majątkowe, wadia, od dnia 1 stycznia 2015 roku mają być bezwzględnie wpłacane na wymienione rachunki bankowe prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Dodatkowo uprzejmie informuję, że wobec przedmiotowej zmiany przepisów, wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych należy realizować wyłącznie poprzez rachunki bankowe przydzielone dla Sądu - wpłaty i wypłaty za pośrednictwem kasy nie będą realizowane.

Kod: BIC/SWIFT
Depozyt: GOSKPLPW
Dochody / Sumy na zlecenie: NBPLPLPW

IBAN - tworzy sie przy dodaniu przed numer rachunku bankowego kodu Polski: "PL"

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Sabina Ziółkowska - budynek C, pok. 244
tel.: (22) 328 60 20, (22) 328 60 21, (22) 328 60 22
fax: (22) 328 62 28
e-mail: boi@warszawa-wola.sr.gov.pl

II Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Anna Rek - budynek C, pok. 247
email: arek@warszawa-wola.sr.gov.pl
tel.: (22) 328 60 20, (22) 328 60 21, (22) 328 60 22
fax: (22) 328 62 28
e-mail: boi@warszawa-wola.sr.gov.pl

III Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Marlena Lipińska - budynek C, pok. 349
tel.: (22) 328 60 20, (22) 328 60 21, (22) 328 60 22
fax: (22) 328 62 28
e-mail: boi@warszawa-wola.sr.gov.pl

IV Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Sylwia Pietrzak - budynek C, pok. 351
fax: (22) 328 67 82
tel.: (22) 328 60 20, (22) 328 60 21, (22) 328 60 22
fax: (22) 328 63 30
e-mail: boi@warszawa-wola.sr.gov.pl

VI Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Maria Burchardt - budynek D, pok. 213
tel.: (22) 328 60 20, (22) 328 60 21, (22) 328 60 22
fax: (22) 328 62 28
e-mail: boi@warszawa-wola.sr.gov.pl

VII Wydział Wykonywania Orzeczeń
Kierownik Sekretariatu
Ewa Płochocka - budynek B, pok. 231
tel.: (22) 328 60 20, (22) 328 60 21, (22) 328 60 22
fax: (22) 328 62 28
e-mail: boi@warszawa-wola.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Warszawie

Sprawuje nadzór nad

dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bemowo i Wola