Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

ul. Stary Rynek 46, 24-300 Opole Lubelskie
Woj. Lubelskie

administracyjny@opolelubelskie.sr.gov.pl

(81) 827 28 25

Godziny urzędowania:
brak danych

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:00

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 7:30 - 14:30 i 15:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:30

Konta bankowe:
Uprzejmie informujemy, że od dnia 18.03.2019 r. wpłat z tytułu:
- dochodów budżetowych (m.in. opłaty cywilne, opłaty karne, koszty sądowe, opłaty sądowe KW, grzywny,)
- sum na zlecenie (zaliczki sądowe w postępowaniu cywilnym, opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym)
można dokonywać bez dodatkowych opłat, za pośrednictwem:
1) opłatomatu zainstalowanego na parterze w budynku Sądu Rejonowego w Opolu Lub. ul. Stary Rynek 46, umożliwiającego dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej, przy użyciu kart płatniczych.
Opłatomat umożliwia również zakup e-znaków „Opłaty sądowej”.
2) w placówkach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju wymienionych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. - www.poczta-polska.pl, w tym w najbliższej placówce Poczty Polskiej S.A. w Opolu Lub. przy ul. Stary Rynek 1,
na wskazane rachunki bankowe:

- dochodów budżetowych
NBP O/O Lublin
09 1010 0055 1013 0050 1400 0000 Ogólny
79 1010 0055 1013 0050 1400 0001 I Wydział Cywilny
52 1010 0055 1013 0050 1400 0002 II Wydział Karny
25 1010 0055 1013 0050 1400 0003 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
95 1010 0055 1013 0050 1400 0004 IV Wydział Ksiąg Wieczystych

- sum na zlecenie (zaliczki sądowe) w postępowaniu cywilnym
60 1130 1206 0028 9102 8420 0004 BGK
Pocztowy dowód wpłaty będzie jedynym i wyłącznym dowodem dokonania wpłaty gotówkowej.
W celu sprawnego przepływu informacji oraz właściwego zakwalifikowania opłaty,
na pocztowym dowodzie wpłaty należy wskazać:
- imię i nazwisko /nazwa firmy/,
- adres,
- sygnaturę akt sprawy lub wskazanie wydziału w przypadkach, w których sygnatura nie została nadana,
- rodzaj opłaty np. wpis, koszty, grzywna.

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
87 1130 1206 0028 9102 8420 0003
rachunek funduszu socjalnego

96 1130 1017 0021 1002 6390 0004
rachunek sum depozytowych PLN

69 1130 1017 0021 1002 6390 0005
rachunek sum depozytowych USD

53 1130 1017 0021 1002 6390 0002
rachunek sum depozytowych EURO

80 1130 1017 0021 1002 6390 0001
rachunek sum depozytowych CHF

26 1130 1017 0021 1002 6390 0003 BGK
rachunek sum depozytowych GBP

60 1130 1206 0028 9102 8420 0004 BGK
rachunek sum na zlecenie (zaliczki ) w postępowaniu cywilnym

49 1130 1206 0028 9102 8420 0008 BGK
rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej FPPoPP

UWAGA! W przypadku dokonywania przelewów bankowych i przekazów pocztowych prosimy o wskazywanie sygnatury akt i tytułu wpłaty.

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Maciąg - pok. 13
tel./fax: (81) 827 26 95
e-mail: w1.cywilny@opolelubelskie.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Jolanta Szafran - pok. 10
tel./fax: (81) 827 31 74
e-mail: w2.karny@opolelubelskie.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Ewa Giza - pok. 7
tel./fax: (81) 827 41 84
e-mail: w3.rodzinny@opolelubelskie.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Józefa Piłsudskiego 12, 24-300 Opole Lubelskie
Kierownik Sekretariatu
Anna Bitkowska - (I piętro)
tel./fax: (81) 827 28 54
e-mail: w4.ksiegi@opolelubelskie.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Lublinie

Sprawuje nadzór nad

gminy: Bełżyce, Chodel, Józefów nad Wisłą, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa, Wilków i Wojciechów