Sąd Rejonowy w Łukowie

ul. Staropijarska 1, 21-400 Łuków
Woj. Lubelskie

administracja@lukow.sr.gov.pl

(25) 798 23 51

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30
Jeśli poniedziałek nie jest dniem roboczym, Sąd jest czynny do godz. 18:00 w następnym dniu

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

Konta bankowe:
rachunek dochodów (grzywny, koszty, wpisy i opłaty sądowe w PLN)
NBP O/Okr. Lublin:
41 1010 1339 0002 2822 3100 0000

rachunek sum depozytowych (poręczeń majątkowych, depozytów w sprawach cywilnych i zabezpieczeń majątkowych w PLN)
BGK S.A w Lublinie:
85 1240 6957 0111 0000 0000 0855

rachunek sum depozytowych (poręczeń majątkowych i zabezpieczeń majątkowych w EURO)
75 1240 6957 0978 0000 0000 0171

rachunek sum depozytowych (poręczeń majątkowych i zabezpieczeń majątkowych w USD)
25 1240 6957 0787 0000 0000 0145

rachunek sum depozytowych (poręczeń majątkowych i zabezpieczeń majątkowych w CHF)
59 1240 6957 0797 0000 0000 0100

rachunek sum depozytowych (poręczeń majątkowych i zabezpieczeń majątkowych w GBP)
70 1240 6957 0789 0000 0000 0108

Wpłat gotówkowych sum depozytowych można dokonywać w placówkach banku Pekao S.A.

rachunek sum na zlecenie (zaliczki w PLN)
80 1130 1206 0028 9146 8620 0003

rachunek pomoc postpenitencjarna
26 1130 1206 0028 9146 8620 0005

I Wydział Cywilny
ul. Kwiatkowskiego 3
Kierownik sekretariatu
Ewa Parapura - pok. 1, 2, 17 (II piętro)
tel.: (25) 798 98 52 wew. 22
e-mail: cywilny@lukow.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Marzanna Janaszek - pok. 33 (I piętro)
tel.: (25) 798 23 51 wew. 209
fax: (25) 798 23 51 wew. 226
e-mail: karny@lukow.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Kwiatkowskiego 3
Kierownik sekretariatu: Anna Cieślak - pok 9 (II piętro)
tel.: (25) 798 98 51
e-mail: rodzinny@lukow.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Urszula Bujak - pok. 10 (parter)
tel.: (25) 798 23 51 wew. 124
e-mail: ksiegi.wieczyste@lukow.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Lublinie

Sprawuje nadzór nad

miasta: Łuków i Stoczek Łukowski oraz gminy: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Wojcieszków i Wola Mysłowska