Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

ul. Krakowskie Przedmieście 76, 20-950 Lublin
Woj. Lubelskie

sek@lublin-zachod.sr.gov.pl

(81) 478 16 07

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów
ul. Krakowskie Przedmieście 76, 20-950 Lublin, pok. 14
tel.: (81) 478 16 07, (81) 478 16 08
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 15:00 (W poniedziałki dyżury do 18:00 są wstrzymane do odwołania)

ul. Konrada Wallenroda 4d, 20-607 Lublin, pok. 002
tel.: (81) 477 51 13, 477 51 14
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 15;00 (W poniedziałki dyżury do 18:00 są wstrzymane do odwołania)

Czytelnia Akt:
ul. Krakowskie Przedmieście 76
tel.: (81) 478 16 76
email: czytelnia76@lublin-zachod.sr.gov.pl
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 15:00 (W poniedziałki dyżury do 18:00 są wstrzymane do odwołania)

ul. Konrada Wallenroda 4d
tel.: (81) 477 51 25
email: czytelniakw4d@lublin-zachod.sr.gov.pl
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 15:00 (W poniedziałki dyżury do 18:00 są wstrzymane do odwołania)

Kasa Sądu:
ul. Konrada Wallenroda 4d, 20-607 Lublin
tel.: +48 81 464 71 19
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 15:00 (W poniedziałki dyżury do 18:00 są wstrzymane do odwołania)

Kasy Sądu nie przyjmują od interesantów wpłat na sumy na zlecenie (zaliczki na biegłego, kuratora, oględziny, badania, wizje, ogłoszenia itp.) oraz sum depozytowych.

KONTO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH:
(wpisy, grzywny i koszty karne, zażalenia, opłaty i koszty cywilne, rodzinne, opłaty notarialne)
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w Lublinie
ul. Chopina 6

I WYDZIAŁ CYWILNY
07 1010 0055 1823 0041 4400 0001

II WYDZIAŁ CYWILNY
77 1010 0055 1823 0041 4400 0002

III WYDZIAŁ KARNY
50 1010 0055 1823 0041 4400 0003

IV WYDZIAŁ KARNY
23 1010 0055 1823 0041 4400 0004

V WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
93 1010 0055 1823 0041 4400 0005

VI WYDZIAŁ CYWILNY
66 1010 0055 1823 0041 4400 0006

VII WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
39 1010 0055 1823 0041 4400 0007

VIII WYDZIAŁ CYWILNY
12 1010 0055 1823 0041 4400 0008

IX WYDZIAŁ KARNY
82 1010 0055 1823 0041 4400 0009

X WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
55 1010 0055 1823 0041 4400 0010

KONTO SUM NA ZLECENIE (ZALICZKI):
(zaliczki na biegłego, kuratora, oględziny, badania, wizje, ogłoszenia, opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego)
02 1130 1206 0028 9150 2920 0003

lub wpłaty gotówkowe w BANKU POCZTOWYM (bez prowizji) na rachunek nr:
73 1320 0022 0336 0000 0000 0246

Rachunki bankowe sum depozytowych ważne od dnia 01.01.2015 r.
Prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Dolna 3-go Maja 3, 20-079 Lublin
(min. poręczenia majątkowe, kaucje, depozyty w sprawach cywilnych, wadia)

WALUTA: PLN 37 1130 1017 0021 1002 7090 0004
WALUTA: USD 10 1130 1017 0021 1002 7090 0005
WALUTA: EUR 91 1130 1017 0021 1002 7090 0002
WALUTA: CHF 21 1130 1017 0021 1002 7090 0001
WALUTA: GBP 64 1130 1017 0021 1002 7090 0003

Wpłaty gotówkowe sum depozytowych w PLN można dokonywać (bez prowizji) w placówkach BANKU PEKAO SA na rachunek bankowy nr:
86 1240 6957 0111 0000 0000 0837.

W przypadku dokonywania przelewów bankowych i przekazów pocztowych prosimy
o wskazywanie sygnatury akt i tytułu wpłaty.
Rachunek bankowy Funduszu Postpenitencjarnego (wpłaty wyłącznie na rachunek bankowy)
(Nawiązki, świadczenia pieniężne zasądzane przez Sąd)
88 1130 1206 0028 9150 2920 0007

W przypadku pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym należność skarbową można opłacić jedynie gotówkowo lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Lublin:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie V Oddział w Lublinie
nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000.

I Wydział Cywilny
ul. Konrada Wallenroda 4d, 20-607 Lublin
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Ewa Szczepańska - pok. 431
tel.: (81) 477 52 56
tel./fax: (81) 477 52 58
email: w1@lublin-zachod.sr.gov.pl

III Wydział Karny
ul. Krakowskie Przedmieście 78, 20-950 Lublin
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Jolanta Grygoruk - pok. 44
tel.: (81) 464 74 50, (81) 464 74 73, (81) 464 74 75, (81) 464 74 54
fax: (81) 464 74 51
email: w3@lublin-zachod.sr.gov.pl

IV Wydział Karny
ul. Krakowskie Przedmieście 78, 20-950 Lublin
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Elżbieta Łucjan - pok. 27
tel.: (81) 464 75 30
fax: (81) 464 75 31
email: w4@lublin-zachod.sr.gov.pl

V Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Konrada Wallenroda 4d, 20-607 Lublin
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Magdalena Stąchor - pok. 301
tel.: (81) 477 53 03
fax: (81) 477 51 82
email: w5@lublin-zachod.sr.gov.pl

VI Wydział Cywilny
ul. Boczna Lubomelskiej 13, 20-070 Lublin
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Monika Hołub
tel.: (25) 631 00 50, (81) 535 07 45, (81) 535 07 46
email: w6@lublin-zachod.sr.gov.pl

VII Wydział Pracy Ubezpieczeń Społecznych
ul. Krakowskie Przedmieście 76, 20-950 Lublin
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Beata Darowska - pok. 217
tel.: (81) 478 16 43, (81) 478 16 45, (81) 478 16 41, (81) 478 16 40
fax: (81) 478 16 43;
email: w7@lublin-zachod.sr.gov.pl

VIII Wydział Cywilny
ul. Konrada Wallenroda 4d, 20-607 Lublin
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Anna Janicka - pok. 312
tel.: (81) 477 52 15, (81) 477 51 99
fax: (81) 477 51 86, (81) 477 51 91;
email: w8@lublin-zachod.sr.gov.pl

IX Wydział Karny
ul. Krakowskie Przedmieście 76, 20-950 Lublin
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Marzena Rafalska-Fus - pok. 231
tel.: (81) 478 16 51
fax: (81) 478 16 50
email: w9@lublin-zachod.sr.gov.pl

X Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Konrada Wallenroda 4d, 20-607 Lublin
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Małgorzata Wilczyńska - pok. 012
tel.: (81) 477 51 15
fax: (81) 477 51 31
email: w10@lublin-zachod.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Lublinie

Sprawuje nadzór nad

dla części miasta Lublin poza obszarem w granicach przebiegających od granicy miasta Lublin i gminy Wólka, na wschód od rzeki Bystrzycy, do al. Unii Lubelskiej oraz do skrzyżowania z ul. Fabryczną i na północ od ul. Fabrycznej i ul. Droga Męczenników Majdanka do granicy miasta Lublin z gminą Głusk oraz dla gmin Jastków i Konopnica