Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

ul. Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik
Woj. Lubelskie

boi@lublin-wschod.sr.gov.pl

(81) 464 87 22

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesanta:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:30

Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:30

Biuro Podawcze VI Wydziału KRS:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00
(przerwa: 12:30 - 13:00)

Biuro Podawcze VII Wydziału Rejestru Zastawów:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00
(przerwa: 12:30 - 13:00)

Centralna Informacja VI Wydziału KRS i VII Wydziału Rejestru Zastawów:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00
(przerwa: 12:30 - 13:00)

Przyjmowanie wniosków i Centralna Informacja V Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa:
Poniedziałek: 9:30 - 17:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00
(przerwa: 12:30 - 13:00 )

Konto dochodów:
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w lublinie
ul. Chopina 6

I Wydział Cywilny
40101000551833004143000001 - opłaty od wniosków
75101000551833014143000001 - grzywny i koszty cywilne

II Wydział Karny
13101000551833004143000002 - opłaty od wniosków
48101000551833014143000002 - grzywny i koszty karne

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
56101000551833004143000004 - opłaty od wniosków
91101000551833014143000004 - grzywny i koszty rodzinne

V Wydział Ksiąg Wieczystych
29101000551833004143000005 - opłaty i odpisy dot. KW

VI Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy
02101000551833004143000006 – odpisy i opłaty od wniosku dot. KRS
72101000551833024143000006 - grzywny i koszty dot. KRS
37101000551833014143000006 - opłata za monitor sądowy przy wpisie lub zmianach w KRS

VII Wydział Gospodarczy - Rejestr Zastawów
72101000551833004143000007 odpisy i opłaty od wniosków dot. RZ

VIII Wydział Gospodarczy
45101000551833004143000008 - opłaty od wniosków
80101000551833014143000008 – grzywny i koszty gospodarcze

IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
18101000551833004143000009 - opłaty od wniosków
53101000551833014143000009 - grzywny i koszty dot. spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

WPŁATY NALEŻY KIEROWAĆ NA RACHUNKI PRZYPISANE DO KONKRETNEGO WYDZIAŁU !!!

Konto sum na zlecenie (zaliczki):
(zaliczka na biegłego, kuratora, oględziny, badania, wizje, ogłoszenia itp.)
75 1130 12060028915045200003

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Lublinie ul. Dolna 3-go Maja 3
Wpłat gotówkowych bez prowizji można dokonać w placówkach Banku PKO SA na nr: 35 1240 6957 0111 0000 0000 0300 lub przelewem na nr rachunku: 75 1130 12060028915045200003

Konto sum depozytowych – (poręczenia majątkowe, kaucje, depozyty w sprawach cywilnych)
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie ul. Dolna 3-go Maja 3

Uwaga z dniem 1.01.2015r uległy zmianie nr rachunków bankowych
Sum depozytowych
Wpłat można dokonywać na nr rachunku bankowego:
PLN 84 1130 1017 0021 1002 7190 0004
USD 57 1130 1017 0021 1002 7190 0005
EUR 41 1130 1017 0021 1002 7190 0002
CHF 68 1130 1017 0021 1002 7190 0001
GBP 14 1130 1017 0021 1002 7190 0003
Wpłat gotówkowych bez prowizji można dokonać w placówkach Banku PKO SA na nr :
PLN 76 1240 6957 0111 0000 0000 1017
USD 51 1240 6957 0787 0000 0000 0259
EUR 47 1240 6957 0978 0000 0000 0287
CHF 85 1240 6957 0797 0000 0000 0214
GBP 96 1240 6957 0789 0000 0000 0222

Konto Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej:
64 1130 1206 0028 9150 4520 0007

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Lublinie
ul. Dolna 3-go Maja 3

Konto sum na zlecenie (zaliczki):
(zaliczka na biegłego, kuratora, oględziny, badania, wizje, ogłoszenia, opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego)
75 1130 12060028915045200003

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Lublinie ul. Dolna 3-go Maja 3

Wpłat gotówkowych bez prowizji można dokonać w placówkach Banku PKO SA na nr: 35 1240 6957 0111 0000 0000 0300 lub przelewem na nr rachunku 75 1130 12060028915045200003

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Katarzyna Urban
tel.: (81) 464 87 21
fax: (81) 464 89 59
e-mail: w1@lublin-wschod.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Edyta Żywolewska
tel.: (81) 464 88 85
fax: (81) 464 88 86
e-mail: w2@lublin-wschod.sr.gov.pl

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Iwona Watras
tel.: (81) 464 87 94, (81) 464 87 95, (81) 464 87 96
fax: (81) 464 89 54
e-mail: w4@lublin-wschod.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Marzena Gniada
tel.: (81) 464 89 13
fax: (81) 464 89 16
e-mail: w5@lublin-wschod.sr.gov.pl

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kierownik Sekretariatu
Marcin Szumiło
tel.: (81) 464 87 15, (81) 464 87 65, (81) 464 87 66, (81) 464 87 68
fax: (81) 464 89 63
e-mail: w6lublin@lublin-wschod.sr.gov.pl

VII Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów
Kierownik sekretariatu
Joanna Obłoza
tel.: (81) 464 87 18, (81) 464 87 76, (81) 464 87 77
fax: (81) 464 87 42
e-mail: w7@lublin-wschod.sr.gov.pl

VIII Wydział Gospodarczy
Kierownik sekretariatu
Agnieszka Borys
tel.: (81) 464 88 06
fax: (81) 464 88 05
e-mail: w8@lublin-wschod.sr.gov.pl

IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
kierownik sekretariatu
Monika Sobiech-Misiurek - pok. 206
tel.: (81) 464 88 02
fax: (81) 464 89 64
e-mail: w9@lublin-wschod.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Lublinie

Sprawuje nadzór nad

dla części miasta Lublin w granicach przebiegających od granicy miasta Lublin i gminy Wólka, na wschód od rzeki Bystrzycy, do al. Unii Lubelskiej oraz do skrzyżowania z ul. Fabryczną i na północ od ul. Fabrycznej i ul. Droga Męczenników Majdanka do granicy miasta Lublin z gminą Głusk, dla miasta Świdnik oraz gmin: Bychawa, Głusk, Jabłonna, Krzczonów, Ludwin, Łęczna, Mełgiew, Milejów, Niemce, Piaski, Puchaczów, Rybczewice, Spiczyn, Strzyżewice, Trawniki, Wólka i Wysokie