Sąd Rejonowy w Chełmie

Al. Armii Krajowej 16, 22-100 Chełm
Woj. Lubelskie

boi@chelm.sr.gov.pl

(82) 565 37 48, (82) 565 37 49

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 -15:00
(przerwa: 13:00 - 14:00)

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00
(przerwa stanowisko nr 1: 11:30 - 11:45)
(przerwa stanowisko nr 2: 11:45 - 12:00)

Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 9:00 - 17:00, przy czym akta wydawane są do godz. 16:30
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30, przy czym akta wydawane są do godz. 15:00

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Środa: 8:00 -15:00
Czwartek - Piątek: 7:30 -14:30
(przerwa: 13:30 - 14:00)

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 9:00 - 17:00
Wtorek - Piątek: 8:00 -15:00
(przerwa: 13:00 - 14:00)

Wpłaty za wpisy sądowe, koszty sądowe, grzywny, prosimy dokonywać na podane poniżej konto:
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublin
77 1010 1339 0024 2422 3100 0000

Wpłaty wadium, poręczeń majątkowych, kaucji, sum spornych prosimy dokonywać na podane poniżej konto:
Obowiązujące numery rachunków bankowych sum depozytowych:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
40 1130 1017 0021 1002 6890 0004 - waluta PLN
13 1130 1017 0021 1002 6890 0005 - waluta USD
94 1130 1017 0021 1002 6890 0002 - waluta EUR
24 1130 1017 0021 1002 6890 0001 - waluta CHF
67 1130 1017 0021 1002 6890 0003 - waluta GBP

Wpłaty sum na zlecenie (zaliczki dotyczące wpłat na kontakty z dziećmi, na biegłego, ogłoszenia, wizje lokalne, kuratora, badania w RODK, badania DNA, Opłaty za wpis dokonany w rejestrze spadkowym) prosimy dokonywać na podane niżej konto:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
81 1130 1206 0028 9141 0720 0001

Wpłaty prawomocnie orzeczonych nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej prosimy dokonywać na podane niżej konto Sądu Rejonowego w Chełmie prowadzone w:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
16 1130 1206 0028 9141 0720 0007

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
- imię i nazwisko/nazwa firmy;
- wydział, którego wpłata dotyczy;
- sygnatura akt;
- numer karty dłużnika.
Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału/Sekcji.

I Wydział Cywilny
Al. Armii Krajowej 16, 22-100 Chełm
Kierownik sekretariatu
Anna Lipińska - pok. 23 (parter)
tel./fax: (82) 565 37 48
e-mail: cywilny@chelm.sr.gov.pl

II Wydział Karny
ul. plac Kościuszki 3, 22-100 Chełm
Kierownik sekretariatu
Elżbieta Haponiuk - pok. 29 (I piętro)
tel./fax: (82) 565 37 46
e-mail: karny@chelm.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Al. Armii Krajowej 16, 22-100 Chełm
Kierownik sekretariatu
Agnieszka Nafalska - pok. 20 (parter)
tel./fax: (82) 565 37 49
e-mail: rodzinny@chelm.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
Al. Armii Krajowej 16, 22-100 Chełm
Kierownik sekretariatu
Marta Koziołek - pok. 61 (I piętro)
tel.: (82) 565 20 28
e-mail: pracy@chelm.sr.gov.pl

V Wydział Wykonawczy
ul. plac Kościuszki 3, 22-100 Chełm
Kierownik sekretariatu
Ewelina Wójcik - pok. 18 (I piętro)
tel./fax: (82) 563 14 19, (82) 565 68 84
e-mail: wykonawczy@chelm.sr.gov.pl

VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Al. Armii Krajowej 16, 22-100 Chełm
Kierownik sekretariatu
Renata Lekan - pok. 28 (parter)
tel./fax: (82) 563 22 50
e-mail: ksiegi@chelm.sr.gov.pl

VII Wydział Karny
ul. plac Kościuszki 3, 22-100 Chełm
Kierownik sekretariatu
Renata Wronka - pok. 35 (I piętro)
tel./fax: (82) 565 64 26
e-mail: grodzki@chelm.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Lublinie

Sprawuje nadzór nad

miasto: Chełm oraz gmin: Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Ruda-Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica i Żmudź