Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

ul. Brzeska 20-22, 21-500 Biała Podlaska
Woj. Wybierz wojewodztwo

boi@bialapodlaska.sr.gov.pl

(83) 311 10 95

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (83) 311 10 95
e-mail: boi@bialapodlaska.sr.gov.pl
Poniedziałek: 7:45 - 18:00 (przerwa 12:00 - 12:15)
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:15 (przerwa 12:00 - 12:15)

Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 8:00 - 17:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Sekretariat Wydziału Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:30

Pozostałe Sekretariaty sądowe:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00
(przerwa od 12:00 - 12:15)

Centralana Informacja Krajowego Rejestru Sądowego:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Konta bankowe:
Numery rachunków bankowych, na które należy wpłacać grzywny, koszty, opłaty sądowe oraz inne należne dochody:
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w Lublinie

I Wydział Cywilny
17 1010 0055 1793 0041 3900 0001

II Wydział Karny
87 1010 0055 1793 0041 3900 0002

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
60 1010 0055 1793 0041 3900 0003

IV Wydział Pracy
33 1010 0055 1793 0041 3900 0004

VI Wydział Ksiąg Wieczystych
76 1010 0055 1793 0041 3900 0006

VII Wydział Karny
49 1010 0055 1793 0041 3900 0007

VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń
22 1010 0055 1793 0041 3900 0008

WPŁATY NALEŻY KIEROWAĆ NA RACHUNKI PRZYPISANE DO KONKRETNEGO WYDZIAŁU

Dla wpłat nie związanych z wydziałami wpłaty należy kierować na rachunek dochodów budżetowych:
48 1010 1339 0015 2822 3100 0000

Rachunek sum depozytowych:
Nowe numery rachunków bankowych obowiązujące od dnia 01.01.2015 r.
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
Waluta PLN 93 1130 1017 0021 1002 6590 0004
Waluta USD 66 1130 1017 0021 1002 6590 0005
Waluta EUR 50 1130 1017 0021 1002 6590 0002
Waluta GHF 77 1130 1017 0021 1002 6590 0001
Waluta GBP 23 1130 1017 0021 1002 6590 0003

Wpłat gotówkowych sum depozytowych można dokonywać w placówkach Banku Pekao S.A.

Rachunek sum na zlecenie:
Zaliczki na koszty postępowania sądowego, wynagrodzenie biegłych, tłumaczy i kuratorów, opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego
22 1130 1206 0028 9138 2320 0001

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Dotyczy wpłat zasądzonych nawiązek i świadczeń pieniężnych
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
38 1130 1206 0028 9138 2320 0004

UWAGA !
Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
- imię i nazwisko / nazwa firmy,
- wydział, którego wpłata dotyczy,
- sygnatura akt,
- numer karty dłużnika

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Aneta Paszkowska
tel.: 83 343 50 83
e-mail: cywilny@bialapodlaska.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Izabela Wasiluk
tel.: (83) 343 22 97
fax: (83) 341 94 26
e-mail: karny@bialapodlaska.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Danuta Niedźwiedź
tel.: (83) 343 22 95
fax: (83) 341 95 45
e-mail: rodzinny@bialapodlaska.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
Kierownik sekretariatu
Wiesława Andrzejuk
tel.: (83) 343 74 49
fax: (83) 341 95 17
e-mail: pracy@bialapodlaska.sr.gov.pl

VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Elżbieta Łozicka
tel.: (83) 343 22 56
fax: (83) 341 94 42
e-mail: nkw@bialapodlaska.sr.gov.pl

VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń
Kierownik sekretariatu
Beata Kryńska
tel.: (83) 342 08 47
fax: (83) 341 95 09
e-mail:wwo@bialapodlaska.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Lublinie

Sprawuje nadzór nad

miast: Biała Podlaska i Terespol oraz gmin: Biała Podlaska, Jabłoń, Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Piszczac, Podedwórze, Rokitno, Rossosz, Sławatycze, Sosnówka, Terespol, Tuczna, Wisznice i Zalesie