Sąd Rejonowy w Staszowie

ul. Kościuszki 2, 28-200 Staszów
Woj. Świętokrzyskie

boi@staszow.sr.gov.pl

(15) 864 82 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
ul. Kościuszki 2, 28-200 Staszów
tel.: (15) 864 82 74
e-mail: boi@staszow.sr.gov.pl
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 11:00
W ostatnim dniu roboczym miesiąca - Kasa czynna w godz. 8:00 - 11:00
W ostatnim dniu roboczym roku - Kasa nieczynna (inwentaryzacja)
Wpłaty w Kasie Sądu Rejonowego w Staszowie są przyjmowane wyłącznie gotówką.

Wpisy, opłaty, koszty, grzywny:
I Wydział cywilny:
NBP O/Kielce 10 1010 0055 1313 0050 1100 0001
II Wydział Karny:
NBP O/Kielce 80 1010 0055 1313 0050 1100 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich:
NBP O/Kielce 53 1010 0055 1313 0050 1100 0003
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
NBP O/Kielce 26 1010 0055 1313 0050 1100 0004

Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe - wpłaty w PLN:
BGK O/Kielce 61 1130 1017 0021 1002 5490 0004

Zaliczki na koszty wynagrodzenia biegłych i kuratorów:
BGK O/Kielce 31 1130 1192 0027 6154 0720 0005

Nawiązki dotyczące Funduszu PP:
BGK O/Kielce 04 1130 1192 0027 6154 0720 0006

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
mgr Joanna Rogala - pok. 207
tel/fax: (15) 864 82 12
e-mail: j.rogala@staszow.sr.gov.pl
   
II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
mgr Małgorzata Kuzon - pok. 108
tel.: (15) 864 82 60
fax: (15) 864 82 22, (15) 864 27 84
e-mail: m.kuzon@staszow.sr.gov.pl
   
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
mgr Wanda Pakos - pok. 206
tel.: (15) 864 82 30
fax: (15) 864 82 32
e-mail: w.pakos@staszow.sr.gov.pl
   
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
mgr Dorota Wąsik - pok. 15
tel.: (15) 864 82 50
fax: (15) 864 82 51
e-mail: d.wasik@staszow.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Kielcach

Sprawuje nadzór nad

gminy: Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Staszów i Szydłów